Người Ta Sơn Toàn Bộ Mặt Ngoài Và Trong Của Một Cái Thùng Hình Hộp Chữ Nhật Có Chiều Dài 75 Cm

     
*Bạn đang xem: Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài và trong của một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75 cm

Người ta sơn cục bộ mặt không tính và vào của một chiếc thùng hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 75cm, chiều rộng 43cm, độ cao 28cm ( thùng có nắp đậy )

a) Tính diện tích cần sơn?

b) Cứ mỗi mét vuông thì sơn hết 32000 đồng.Tính số tiền sơn chiếc hộp đó?

Cần trả lời gấp ạ T^T

 


*

Người ta sơn toàn thể mặt xung quanh và vào của một cái thùng hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 75cm, chiều rộng 43cm, độ cao 28cm (thùng có nắp).a) Tính diện tích s cần sơn?b) Cứ mỗi m2 thì sơn hết 32000 đồng. Tính số chi phí sơn chiếc hộp đó?
*

a) diện tích s toàn phần của thùng là:

( 75 + 43 )×2×28+75×43×2=13058 (cm2) = 1,3058 m2

Diện tích đề nghị sơn là:

1,3058 × 2= 2,6116 (m2)

b) Số tiền sơn loại hộp kia là:

2,6116×32000=83571,2 (đồng)

Đáp sô: 83571,2 đồng


Người ta sơn toàn thể mặt ngoại trừ và vào của một chiếc thùng hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều dài 75cm, chiều rộng 43cm, độ cao 28cm (thùng có nắp)a) Tính diện tích cần sơn?b) Cứ mỗi m2 thì sơn không còn 32000 đồng. Tính số tiền sơn loại hộp đó?


Bài giải:

Diện tích bao bọc thùng là:

(75 + 43) x 2 x 28 = 6 608 (cm2)

diện tích s một đáy loại thùng là:

75 x 43 = 3 225 (cm2)

diện tích s cần sơn là:

(6 608 + 3 225 ) x 2 = 19 666 (cm2)

Đổi:19 666 cm2 = 196,66 m2

Số chi phí sơn mẫu hộp kia là:

32 000 x 196,66 = 6 293 120( đồng )


Bài 7: người ta sơn cục bộ mặt ngoài và vào của một cái thùng hình hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 75cm, chiều rộng lớn 43cm, độ cao 28cm (thùng có nắp).

a) Tính diện tích cần sơn?

b) Cứ mỗi mét vuông thì sơn không còn 32000 đồng. Tính số chi phí sơn cái hộp đó?


Diện tích chiếc thùng là:

(75+43)*2*28= 6608cm2

Diện tích một mặt cái thùng là:

75*43= 3225 cm2

Diện tích yêu cầu sơn là:

6608+3225*2=13058 cm2

Đổi13058cm2= 1.3058 m2

Số tiền sơn mẫu thùng kia là:

32000*1.3058=41785


DT cái thùng là:

(75+43)x2x28= (6608cm2)

DT 1 mặt chiếc thùng là:

75x43= 3225 (cm2)

DT cần sơn là:

6608+3225x2=13058 (cm2)

Đổi13058cm2= 1.3058 m2

Số chi phí sơn dòng thùng kia là:

32000x1,3058=41785(đồng)


Người ta sơn tổng thể mặt ngoài và trong của một chiếc thùng hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm 75cm, chiều rộng 43cm, độ cao 28cm (thùng tất cả nắp)

a) Tính diện tích s cần sơn?

b) Cứ mỗi mét vuông thì sơn không còn 32000 đồng. Tính số chi phí sơn dòng hộp đó?
Xem thêm: The Complete Nha Trang Travel Guide For Your Vietnam Trip, Visit Nha Trang In Vietnam

Người ta sơn tổng thể mặt ngoại trừ và trong của một cái thùng hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 75cm chiều rộng lớn 43cm chiều cao 28cm (thùng bao gồm nắp)

a)Tính diện tích cần sơn

b)Cứ mỗi mét vuông thì sơn hết 32 000đ . Tính số chi phí sơn loại hộp đó


Diện tích bao bọc cái thùng là:

75 + 43 x 2 x 28 = 6608 cm²  

Diện tích một mặt của mẫu thùng là:

75 x 43 = 3225 cm²

Diện tích bắt buộc sơn là :

6608 + 3225 x 2 =13058 cm²

Đổi 13058 cm² = 1,3058 m²

Số tiền sơn cái thùng chính là :

32000 x 1,3058 =41785

làm sao để tại vị đc câu hỏi vậy


người ta sơn toàn cục mặt kế bên và trong của 1 cái thùng hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 75cm,rộng 43cm và chiều cao 28cm(thùng bao gồm nắp)

a,diện tích yêu cầu sơn

b,cứ 1m2 thì mất 32000 đồng.tính số chi phí sơn


a,Diện tích xung quanh:

(75+43)x2x28=6608 cm2

Diện tích đáy:

75x43=3225 cm2

Diện tích phải sơn:

6608+3225x2=13508 cm2

b,Số chi phí sơn:

32000x13508=417.856 đồng


Người ta sơn toàn cục mặt quanh đó và trong của một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75cm rộng 43cm cao 28cm thùng có nắp

a. Tính diện tích cần sơn?

b.Cứ mỗi mét vuông thì sơn không còn 32000 đồng. Tính số chi phí sơn hộp đó?


Diện tích xung quanh của chiếc thùng là:

(75+43) x 2 x30 = 7080 (cm2)

Diện tích hai đáy dòng thùng là:

75 x 43 x 2= 6450 (cm2)

Diện tích đề nghị sơn chiếc thùng là:

(7080+6450)x2=27060 (cm2)

=2,7060 (m2)

Số chi phí sơn chiếc hộp đó là:

32000 x 2,7060 = 86592 (đồng)

Đáp số: a) 2,7060 m2

b) 86592 đồng

 


người ta đánh mặt xung quanh và khía cạnh trong của 1 cái thùng hình hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 75cm;chiều rộng lớn 43cm;chiều cao 28cm

a)tính diện tích cần sơn

b)cứ mỗi mét vuông thì sơn không còn 32000 đồng.Tính số chi phí sơn loại thùng đó


diện tích xung quanh của mẫu thùng là

<75+43>x2x28=6608

diện tích bắt buộc sơn là

6608+<75x43x2>=13058

đổi:13058 cm2=1.3058 m2

số tiền sơn mẫu thùng kia là

32000x1.3058=41785.6<đồng>

đ/s:41785.6 đồng


Diện tích toàn phần mẫu thùng là: (75+43)x2x28+75x43x2=13058 (cm2)

Diện tích phải sơn là: 13058x2=26116 (cm2)=2,6116 (m2)

b) Số tiền đánh của loại thùng đó là: 2,6116x32000=83571,2 (đồng)

Đ/s: a) 2,6116 m2

b) 83571,2 đồng.


Người ta sơn toàn thể mặt ngoài và trong của 1 cái thùng hình hộp chữ nhật bao gồm chièu dài 75cm,chiều rộng lớn 43cm,chiều cao 28cm ( thùng có nắp)

a) Tính diện tích s cần sơn

b) Cứ mỗi m2 thì sơn hết 32000 đồng.Tính số tiền tô hộp

Ghi rõ lời giải


diện tích bao bọc của thùng là:

((75+43)x2)x28=6608(cm2)

vì là thùng có nắp đậy nên sẽ có được 2 mặt dưới là lòng thùng và nắp thùng

diện tích 2 mặt dưới là:

75x43x2=6450(cm2)

diện tích toàn phần thùng hay diện tích cần sơn là:

6608+6450=13058(cm2)

13058cm2=1.3058(m2)

số tiền tô thùng là:

32000x1.3058=41785.6(đồng)
Xem thêm: Bảng So Sánh Trùng Kiết Lị Và Trùng Sốt Rét, So Sánh Trùng Kiết Lị Và Trùng Sốt Rét

s tư mặt mặt là:(75+43)*2*28=6608 (cm2)

s đề nghị sơn là:6608+(75*43)*2*2= 19508 (cm2)

 Đổi:19508cm2=1,9508m2

tiền sơn hộp là:32000*1,9508=62425,6 (nghìn)

D/S:...