Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài và trong

     
Bài 106. Luyện tập – SBT Toán lớp 5: Giải bài xích 1, 2, 3, 4, 5 trang 24 Vở bài xích tập Toán 5 tập 2. Câu 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp; Người ta sơn tổng thể mặt ngoại trừ của một cái thùng tôn có nắp dạng hình hộp chữ nhật tất cả chiều dài 8dm, chiều rộng 5dm và độ cao 4dm. Hỏi diện tích s được sơn bởi bao nhiêu đề-xi-mét-vuông…


Bạn đang xem: Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài và trong

1: Viết tiếp vào khu vực chấm mang đến thích hợp

Một hình hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 20dm, chiều rộng lớn 1,5m và chiều cao 12dm.

a. Diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là: ………………………..

b. Diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là : …………………………

2: Tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm (3 over 5m), chiều rộng lớn (1 over 4m) và độ cao (1 over 3m)

3: Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật tất cả chiều dài 1,1m, chiều rộng lớn 0,5m và chiều cao 1m là :

A. 1,6m2

B. 3,2m2

C. 4,3m2

D. 3,75m2

4: Người ta sơn toàn bộ mặt kế bên của một chiếc thùng tôn có nắp đậy dạng hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 8dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 4dm. Hỏi diện tích được sơn bằng bao nhiêu đề-xi-mét-vuông ?

5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Người ta xếp 4 hình lập phương bé xíu có cạnh 1cm thành một hình vỏ hộp chữ nhật. Hỏi gồm bao nhiêu phương pháp xếp khác biệt ?

A. 1 cách

B. 2 cách

C. 3 cách

D. 4 cách

*

1:

*

Đổi:

20dm = 2m
Xem thêm: Thân Non Có Màu Xanh Có Quang Hợp Được Không ? Vì Sao ? Bài 3 Trang 72 Sgk Sinh Học 6

Advertisements (Quảng cáo)
Xem thêm: Nghị Luận Về Tình Trạng Ô Nhiễm Môi Trường, Just A Moment

12dm = 1,2m

Hướng dẫn

Chu vi mặt dưới hình hộp là :

(2 + 1,5) ⨯ 2 = 7 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp là :

7 ⨯ 1,2 = 8,4 (m2)

Diện tích dưới mặt đáy hình vỏ hộp là :

2 ⨯ 1,5 = 3 (m2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp là :

8,4 + 2 ⨯ 3 = 14,4 (m2)

a. Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là 8,4m2

b. Diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật là 14,4m2

2:

*

Bài giải


Chu vi dưới đáy hình hộp là :

 (left( 3 over 5 + 1 over 4 ight) imes 2 = 17 over 10left( m ight))

Diện tích bao quanh hình vỏ hộp là :

 (17 over 10 imes 1 over 3 = 17 over 30,left( m^2 ight))

Diện tích mặt đáy hình hộp là :

 (3 over 5 imes 1 over 4 = 3 over 20,left( m^2 ight))

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp là :

 (17 over 30 + 2 imes 3 over 20 = 26 over 30 = 13 over 15,left( m^2 ight))

Đáp số : (17 over 30m^2;,13 over 15m^2)

3:

Chọn đáp án B

*

Hướng dẫn

Chu vi dưới mặt đáy hình hộp chữ nhật :

(1,1 + 0,5) ⨯ 2 = 3,2 (m)

Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật:

3,2 ⨯ 1 = 3,2 (m2)

4: Hướng dẫn

Diện tích sơn tổng thể mặt xung quanh của thùng tôn đó là diện tích 6 khía cạnh của hình hộp chữ nhật cũng là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.