NUTRITION FACTS LÀ GÌ

     
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

“Low-fat”: thực phẩm chứa ít hóa học béo, thường gặp mặt nhiều bên trên những thành phầm sữa. Một thành phầm được đánh giá là “low-fat” khi thực phẩm ấy chứa không thật 3g chất lớn trong tổng lượng hàng hóa được chỉ định và hướng dẫn ở bảng yếu tố dinh dưỡng.