Viết Pt Phân Tử , Pt Ion Đầy Đủ , Pt Ion Rút Gọn Cho Các Phản

     

Phương trình điện li Pb(OH)2. Bài viết này cung ứng đầy đủ thông tin về phương trình hóa học sẽ được cân nặng bằng, điều kiện các chất tham gia phản ứng, hiện tượng lạ (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


2. Sự năng lượng điện li của Hidroxit lưỡng tính trong nước

Định nghĩa về Hidroxit lưỡng tính

Hidroxit lưỡng tính là hidroxit lúc tan nội địa vừa hoàn toàn có thể phân li như một axit, vừa hoàn toàn có thể phân li như 1 bazo.

Bạn đang xem: Viết pt phân tử , pt ion đầy đủ , pt ion rút gọn cho các phản

Ví dụ: Pb(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3, Be(OH)2…

+ Phân li kiểu dáng bazơ: Pb(OH)2⇌ Pb2++ 2OH-

+ Phân li dạng hình axit: H2PbO2⇌ 2H++ PbO22-

(Khi đó: Pb(OH)2viết dưới dạng axit H2PbO2)

Những hidroxit lưỡng tính này các ít tung trong nước và bao gồm lực axit (hay lực bazo) yếu.

3. Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1.Phương trình năng lượng điện li nào tiếp sau đây viết đúng?

A. H2CO3→ 2H+ + CO32-

B. Pb(OH)2⇌ Pb2++ 2OH-

C. HF → H++ F-

Lời giải:


Đáp án: B

Câu 2.Dãy các chất hồ hết là chất điện li to gan là

A. Pb(OH)2, KCl, H2SO3.

Xem thêm: Một Nguồn Điện Được Mắc Với Một Biến Trở, Một Nguồn Điện Được Mắc Với Một Biển Trở

B. Na2S, Mg(OH)2, Pb(OH)2.

C. HClO, KNO3, Ba(OH)2.

D. HCl, Cu(NO3)3, Ba(OH)2.

Lời giải:


Đáp án: D

Câu 3.

Xem thêm: So Sánh Khởi Nghĩa Yên Thế Và Phong Trào Cần Vương, Điểm Giống Và Khác Nhau

Axít làm sao sau đây là axit một nấc?

A. H2SO4

B. H2SO3

C. CH3COOH

D. H2S

Lời giải:


Đáp án: C

Câu 4.Dãy chất nào tiếp sau đây chỉ gồm các hiđroxit lưỡng tính?

A. Al(OH)3, Pb(OH)2 , Cu(OH)2

B. Zn(OH)2, Al(OH)3, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2, Pb(OH)2

D. Mg(OH)2, Pb(OH)2, Cu(OH)2

Lời giải:


Đáp án: B

Phương trình điện li Sn(OH)2

Phương trình năng lượng điện li AgNO3

Phương trình điện li K2CO3

Phương trình điện li KHSO3

Phương trình năng lượng điện li Na2HPO3


Tham khảo những loạt bài bác Hóa học tập 12 khác:


Bài viết cùng lớp bắt đầu nhất

1 1405 lượt xem
cài về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

trình làng
liên kết
cơ chế
liên kết
bài viết mới độc nhất vô nhị
tuyển sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
câu hỏi mới nhất
Thi demo THPT quốc gia
Đánh giá năng lực
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1