SACCAROZƠ CÓ TÁC DỤNG VỚI AGNO3 KHÔNG

     
*Bạn đang xem: Saccarozơ có tác dụng với agno3 không

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học 12 Toán học tập 12 tiếng Anh 12
đồ gia dụng lí 12
*
chất hóa học 12
*
lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học 12


Xem thêm: Khí Hậu Nhiệt Đới Gió Mùa - Lý Thuyết Môi Trường Nhiệt Đới Gió Mùa Địa Lí 7

Ngữ văn 11 Toán học 11 giờ đồng hồ Anh 11 thứ lí 11

Câu hỏi Thủy phân trọn vẹn 34,2 gam saccarozo. Lấy toàn cục sản phẩm X của phản bội ứng thủy phân cho tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 thu được a gam kết tủa. Còn trường hợp cho tổng thể sản phẩm X tác dụng với dung dịch nước brom dư thì tất cả b gam brom bội phản ứng. Quý giá của a, b theo thứ tự là

A 21,6 với 16.B 43,2 với 32.C 21,6 và 32.D 43,2 với 16.

Phương pháp giải:

- Thủy phân Saccarozo tiếp đến cho tổng thể sản phẩm tiến hành phản ứng tráng gương:

1 Sac → 1 Glu + 1 Fruc

Glu → 2Ag

Fruc → 2Ag

=> nAg => a

- Cho thành phầm phản ứng với Br2 thì chỉ có Glucozo bội phản ứng cùng với Br2:

R-CHO + Br2 + H2O (oversett^o ightarrow) RCOOH + 2HBr

=> nBr2 = nGlu => b
Xem thêm: Ngày Ngày Mặt Trời Đi Qua Trên Lăng, Ôn Lại Lịch Sử

Lời giải đưa ra tiết:

mC12H22O11 = 34,2/342 = 0,1 mol

- Thủy phân Saccarozo tiếp đến cho toàn thể sản phẩm thực hiện phản ứng tráng gương:

1 Sac → 1 Glu + 1 Fruc

0,1 → 0,1 → 0,1

Glu → 2Ag

0,1 → 0,2

Fruc → 2Ag

0,1 → 0,2

=> nAg = 0,4 mol => a = mAg = 0,4.108 = 43,2 gam

- Cho sản phẩm phản ứng cùng với Br2 thì chỉ có Glucozo phản bội ứng cùng với Br2:

R-CHO + Br2 + H2O (oversett^o ightarrow) RCOOH + 2HBr

=> nBr2 = nGlu = 0,1 mol => b = nBr2 = 0,1.160 = 16 gam

Đáp án D


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép bulongvietlong.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.