STAR

     

A.

Bạn đang xem: Star

Nghiệm của phương trình đã cho là x = 

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).

B. Nghiệm của phương trình đã cho rằng x = 

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x =
*
+ k2π (k ∈ Z).

C. Nghiệm của phương trình đã cho rằng x = 

*
+
*
, x = -
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).

D.

Xem thêm: Đề Số 124: Kể Tóm Tắt Truyện Tấm Cám Dựa Theo Nhân Vật Tấm, Tóm Tắt Truyện Tấm Cám Theo Nhân Vật Tấm

Nghiệm của phương trình đã cho rằng x = -

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).


Giải bỏ ra tiết:

Phương trình sẽ cho tương đương với : (2sinx + 2cosx - √2)cos2x = 0.

+ cos2x = 0 ⇔ x = 

*
+
*
(k ∈ Z).

+ 2sinx + 2cosx - √2 = 0 ⇔ cos(x -

*
) = 
*
⇔ x = 
*
+ k2π hoặc x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).

Xem thêm: Phân Tích 4 Câu Thơ Cuối Bài Quê Hương Của Tế Hanh Lớp 8 Hay Nhất

Vậy nghiệm của phương trình đã cho rằng x = 

*
+
*
, x =
*
+ k2π, x = - 
*
+ k2π (k ∈ Z).


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát