Sit for an exam là gì

     

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bulongvietlong.com.Học các từ các bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tin.

Bạn đã xem: Sit for an exam là gì, sit for thành ngữ, tục ngữ, slang phrases

This year, however, the parliaments & governments of these countries have successfully passed their resits. He was adjudged narrowly lớn have failed the examination, but was allowed to lớn resit it a year later after payment of the full year"s fees. We come across a number of hard cases from quite good students who have khổng lồ resit for a variety of reasons, and they have khổng lồ pay their own fees. I think that anybody interested in education at all is aware of the difficulties imposed by this resit, và also of the damaging effect it has on a first-year student. The station was resited khổng lồ make platform extensions easier as the previous site had tight curves at either end. The original parish church was in the middle of the village but was resited on higher ground due khổng lồ frequent flooding. Pupils can sometimes resit modular examinations later in the course và attempt to lớn improve their grade. các quan điểm của những ví dụ chẳng thể hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên bulongvietlong.com bulongvietlong.com hoặc của bulongvietlong.com University Press hay của những nhà cấp cho phép.


Bạn đang xem: Sit for an exam là gì

*

to press something, especially a mixture for making bread, firmly & repeatedly with the hands & fingers

Về bài toán này
*

*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Lat Là Gì, Nghĩa Của Từ Lat, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

cải cách và phát triển Phát triển trường đoản cú điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột những tiện ích kiếm tìm kiếm tài liệu cấp phép reviews Giới thiệu năng lực truy cập bulongvietlong.com English bulongvietlong.com University Press thống trị Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: 3 Cách Chụp Màn Hình Điện Thoại Lumia, Cách Chụp Màn Hình Nokia Lumia

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語