Sơ đồ lưới thức ăn

     

Sơ Đồ Lưới Thức Ăn – sinh thái xanh Học 12 – THPTQGTóm tắt các câu sơ đồ gia dụng lưới thức ăn trong những đề thi thi.

Bạn đang xem: Sơ đồ lưới thức ăn


*
ctvbulongvietlong.com371 3 năm kia 5336 lượt xem | Sinh học 12

Sơ Đồ Lưới Thức Ăn – sinh thái xanh Học 12 – THPTQGTóm tắt các câu sơ thiết bị lưới thức ăn trong những đề thi thi.


 

 

Tuyển Tập Các câu hỏi Sơ Đồ Lưới Thức Ăn – sinh thái Học 12 – THPTQG

CÂU 1: Giả sử một chuỗi thức ăn ở một hệ sinh thái vùng biển khơi được miêu tả như sau:

*
 

Có bao nhiêu phát biểu tiếp sau đây đúng về chuỗi thức nạp năng lượng này?

 

Chỉ có động vật hoang dã phù du cùng cá trích là sinh thứ tiêu thụ. Cá ngừ ở trong bậc bồi bổ cấp 3. Mối quan hệ giữa cá ngừ cùng cá trích là quan hệ nam nữ giữa sinh vật ăn thịt và bé mồi.Sự tăng, giảm form size của quần thể cá trích có ảnh hưởng đến kích cỡ của quần thể cá ngừ.

A. 3. B. 2. C.4. D. 1.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

*

 

 

CÂU 2: Gỉa sử một quần xã gồm lưới thức nạp năng lượng gồm 7 chủng loại được kí hiệu là: A, B, C, D, E, G, H. Trong các số ấy loài A là sinh đồ vật sản xuất, những loài còn lại là sinh vật tiêu thụ. Theo lí thuyết, bao gồm bao nhiêu vạc biểu tiếp sau đây đúng khi nói tới lưới thức ăn uống này?

*

Chuỗi thức ăn uống dài nhất gồm 6 bậc dinh dưỡng. Tất cả tổng số 11 chuỗi thức ăn. Nếu loại bỏ bớt cá thể của chủng loại A thì toàn bộ các loài sót lại đều giảm con số cá thể.  Nếu loại A bị lây truyền độc sống nồng độ thấp thì loại C sẽ ảnh hưởng nhiễm độc ngơi nghỉ nồng độ cao hơn so với loài

A. 1.   B. 2. C. 4. D. 3.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

*

*

 

 

CÂU 3: Xét một lưới thức ăn uống như sau: gồm bao nhiêu phân phát biểu dưới đây đúng?

*

Chuỗi thức ăn dài nhất bao gồm 7 đôi mắt xích. Quan hệ tình dục giữa loại C với loài E là quan liêu hệ tuyên chiến đối đầu khác loài. Tổng sinh khối của chủng loại A lớn hơn tổng sinh khối của 9 chủng loại còn lại. Trường hợp loài C bị tuyệt diệt thì chủng loại D có khả năng sẽ bị giảm con số cá thể.

A. 1. B. 4. C.3. D.2.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

*

*

 

CÂU 4: Xét một lưới thức ăn được diễn đạt như hình bên. Theo lí thuyết, bao gồm bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

*

Loài T có thể là một loài động vật không xương sống. II. Lưới thức ăn này có 7 chuỗi thức ăn.Nếu chủng loại A giảm số lượng thì chủng loại B sẽ sút số lượng. Nếu loài H giảm số lượng thì sẽ làm cho loài T bớt số lượng.

 

A. 4 B.3. C.2 D. 1

HƯỚNG DẪN GIẢI:

*

 

 

CÂU 5: Một lưới thức gồm tất cả 9 loài được mô tả như hình bên. Theo lí thuyết, bao gồm bao nhiêu vạc biểu dưới đây đúng?

*

Có 11 chuỗi thức ăn, trong những số ấy chuỗi ngắn nhất tất cả 4 đôi mắt xích.Nếu chủng loại K bị tuyệt khử thì lưới thức ăn này chỉ gồm tối đa 7 loài. Chủng loại H tham gia vào 9 chuỗi thức ăn.Chuỗi thức nạp năng lượng ngắn tuyệt nhất chỉ có 3 đôi mắt xích.

A. 4 B. 3 C.1 D. 2

HƯỚNG DẪN GIẢI:

*

*

ĐÁP ÁN: B

 

 

CÂU 6: Giả sử một quần xã tất cả lưới thức ăn gồm 7 loài được kí hiệu là: A, B, C, D, E, G, H. Trong các số đó loài A là sinh vật sản xuất, những loài còn lại là sinh đồ vật tiêu thụ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phạt biểu dưới đây đúng khi nói đến lưới thức ăn này?

*

Chuỗi thức ăn uống dài nhất gồm 5 bậc dinh dưỡng. Có tổng số 11 chuỗi thức ăn. Nếu như giảm số lượng cá thể của chủng loại A thì toàn bộ các loài còn sót lại đều giảm con số cá thể. Nếu như loài A bị lây nhiễm độc sinh sống nồng độ phải chăng thì loài D sẽ ảnh hưởng nhiễm độc ở nồng độ cao hơn nữa so với loại A.

A. 1. B. 2. C.4. D. 3.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

*

 

CÂU 7: Một lưới thức ăn gồm có 9 chủng loại được biểu lộ như hình bên. Theo lí thuyết, tất cả bao nhiêu vạc biểu sau đây đúng?

*

Loài K tham gia vào 4 chuỗi thức ăn. Gồm 12 chuỗi thức ăn, trong những số ấy chuỗi lâu năm nhất tất cả 7 đôi mắt xích. Nếu loài H cùng C bị tuyệt diệt thì lưới thức nạp năng lượng này chỉ có tối đa 6 loài. Tổng sinh khối của chủng loại A sẽ to hơn tổng sinh khối của các loài còn lại.

A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

Xem thêm: Vai Trò Của Tài Nguyên Khoáng Sản Là Gì? Tìm Hiểu Về Quyền Quản Lý Khoáng Sản

HƯỚNG DẪN GIẢI:

*

 

 

CÂU 8:  Giả sử một quần xã bao gồm lưới thức nạp năng lượng gồm 7 chủng loại được kí hiệu là: A, B, C, D, E, G, H. Trong những số ấy loài A là sinh đồ vật sản xuất, những loài sót lại là sinh thiết bị tiêu thụ.Theo lí thuyết, tất cả bao nhiêu vạc biểu dưới đây đúng khi nói đến lưới thức ăn này?

*

Chuỗi thức ăn uống dài nhất gồm 5 bậc dinh dưỡng. Có tổng số 11 chuỗi thức ăn. Nếu loại bỏ bớt thành viên của loài D thì tất cả các loài còn sót lại đều giảm số lượng cá thể. Nếu như loài C bị truyền nhiễm độc sinh hoạt nồng độ phải chăng thì loại A sẽ ảnh hưởng nhiễm độc sống nồng độ cao hơn nữa so với loài C.

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

*

 

 

CÂU 9: Xét một lưới thức ăn uống như sau: có bao nhiêu phân phát biểu tiếp sau đây đúng?

*

Chuỗi thức ăn dài nhất bao gồm 7 mắc xích. Quan hệ giới tính giữa loài C và loài E là quan hệ tuyên chiến đối đầu khác loài.Trong 10 loại nói trên, loại A gia nhập vào toàn bộ các chuỗi thức ăn.Tổng sinh khối của loại A to hơn tổng sinh khối của 9 loại còn lại.  Nếu loài C bị tuyệt khử thì chủng loại D vẫn giảm con số cá thể.

A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

*

 

 CÂU 10: Xét một lưới thức nạp năng lượng được thể hiện như hình bên. Theo lí thuyết, bao gồm bao nhiêu phân phát biểu dưới đây đúng?

*

Lưới thức ăn này còn có 6 chuỗi thức ăn. Trường hợp loài rắn bị giảm số lượng thì loài gà sẽ tăng số lượng. Chuỗi thức ăn uống dài nhất gồm 4 đôi mắt xích. Chủng loại giun khu đất được xếp vào sinh đồ dùng sản xuất.

A. 2 B. 1 C. 3 D. 4

HƯỚNG DẪN GIẢI:

*

 

 

CÂU 11: Một lưới thức gồm tất cả 10 chủng loại được biểu lộ như hình bên. Theo lí thuyết, gồm bao nhiêu phạt biểu tiếp sau đây đúng?

*

Loài H tham gia vào ít chuỗi thức ăn hơn loại E.Chuỗi thức nạp năng lượng ngắn nhất có nhất tất cả 3 mắt xích.Nếu loài K bị tuyệt diệt thì lưới thức ăn uống này chỉ từ lại 8 chuỗi thức ăn. Loại E hoàn toàn có thể là một loài động vật có xương sống.

A. 1 B. 2 C. 3 D.4

HƯỚNG DẪN GIẢI:

*

 

 

CÂU 12: Giả sử lưới thức ăn tiếp sau đây gồm những loài sinh đồ gia dụng là A, B, C, D, E, H, I, K, M. Cho biết thêm loài A là sinh vật tiếp tế và chủng loại E là sinh thiết bị tiêu thụ bậc cao nhất. Tất cả bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

*

Lưới thức ăn này còn có tối nhiều 12 chuỗi thức ăn. Chuỗi thức nạp năng lượng dài độc nhất trong lưới này có 6 bậc dinh dưỡng. Chủng loại H ở trong bậc bồi bổ cấp 2 và cấp 3. Loài H gia nhập vào 9 chuỗi thức ăn.

A. 3 B.4 C.2 D. 1

HƯỚNG DẪN GIẢI:

*
*

 

 

CÂU 13: Một lưới thức ăn gồm 9 chủng loại được trình bày như hình bên. Theo lí thuyết, bao gồm bao nhiêu phát biểu sau đấy là đúng?

*

Có 15 chuỗi thức ăn uống Chuỗi thức ăn uống dài nhất tất cả 6 đôi mắt xích. Nếu loài K bị tuyệt khử thì chủng loại lưới thức ăn này có tối nhiều 7 loài. Trường hợp loài E bị con người đánh bắt cá làm giảm con số thì loài M sẽ tăng số lượng.

A. 4. B. 2. C.1. D. 3.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

*

 

 

CÂU 14: Xét một lưới thức nạp năng lượng như sau:

 

*

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Chuỗi thức ăn dài nhất bao gồm 7 mắt xích. Tình dục giữa loài C với loài E là quan liêu hệ cạnh tranh khác loài. Vào 10 loài nói trên, loài A gia nhập vào tất cả các chuỗi thức ăn. Tổng sinh khối của loài A lớn hơn tổng sinh khối của 9 chủng loại còn lại.

A. 1.  B. 4. C.2. D. 3.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

*

 

 

CÂU 15:  Một lưới thức nạp năng lượng gồm tất cả 9 loại được miêu tả như hình bên.

Xem thêm: Chu Vi Một Khu Đất Hình Chữ Nhật Bằng 360M, Chu Vi Một Khu Đất Hcn Bằng 360M

*

Theo lí thuyết, gồm bao nhiêu phạt biểu dưới đây đúng?

Loài K tham gia vào 4 chuỗi thức ăn. Có 12 chuỗi thức ăn, trong các số đó chuỗi dài nhất bao gồm 7 mắt xích.Nếu loại H và C bị tuyệt khử thì lưới thức ăn này chỉ tất cả tối đa 6 loài. Tổng sinh khối của loài A sẽ to hơn tổng sinh khối của những loài còn lại.4 B. 2 C.3 D. 1

HƯỚNG DẪN GIẢI: