SỐ OXI HÓA CỦA FES2

     

(số lão hóa mình ghi trên đầu nha , FeS2 nếu xét số thoái hóa từng chất thì rất lâu nên mình xét cả hợp chất nha chúng ta thì số oxh của hc là 0)


0 0 +3 -2 +4 -2

FeS2 + O2 --> Fe2O3 + SO2

chất khử : FeS2

chất thoái hóa : O2

0 +3 +4

Qúa trình oxi hóa: 2FeS2 --> Fe2 + 4S + 22e x2

0 -2

Qúa trình khử O2 +4e --> O2 x11

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2


FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 là bội phản ứng thoái hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện thêm trong nội dung những bài học hóa học 10 bài bác 33: Axit sunfuric – muối sunfat…. Phía trên cũng chính là phản ứng pha trộn SO2 vào công nghiệp quặng Pirit sắt.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của fes2

Hy vọng tài liệu này rất có thể giúp chúng ta viết và thăng bằng phương trình một giải pháp nhanh và chính xác hơn.


*

*

*

*

1. Phương trình đốt cháy quặng pirit

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2↑

Điều kiện: sức nóng độ

Bạn vẫn xem: FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2

Đốt cháy quặng pirit ở nhiệt độ cao

4. Hiện tượng Hóa học

Xuất hiện màu nâu đỏ của sắt (III) oxit Fe2O3

5. Tin tức Pirit fe FeS2

a. Fe FeS2

Pirit fe là khoáng thứ của sắt bao gồm công thức là FeS2. Có ánh kim và sắc đá quý đồng tự nhạt tới đậm đần. Lúc va đập vào thép hay đá lửa, quặng pirit sắt tạo ra các tia lửa.

Công thức phân tử: FeS2

Công thức cấu tạo: S-Fe-S.

b. đặc thù vật lí cùng nhận biết

Là hóa học rắn, tất cả ánh kim, tất cả màu quà đồng.

Không rã trong nước.

c. đặc điểm hóa học tập FeS2

Mang đặc thù hóa học tập của muối.

Thể hiện tính khử khi tính năng với hóa học oxi hóa mạnh:

Tác dụng với axit:

FeS2 + 8HNO3 → 2H2O + 2H2SO4 + 5NO + Fe(NO3)3

FeS2 + 2HCl → FeCl2 + H2S + S

Tác dụng với oxi:

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

6. Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1: cho các chất : FeS, FeS2 , FeO, Fe2O3. Chất chứa hàm vị sắt lớn số 1 là:

A. FeS

B. FeS2

C. FeO

D. Fe2O3

Đáp án CHàm lượng fe trong FeO là to nhất:


%Fe = 56/(56 + 16).100=77,78%

Câu 2: Để phân biệt khí O2 cùng O3 ta áp dụng hóa hóa học nào sau đây?

A. Hỗn hợp KI cùng hồ tinh bột

B. Sắt kẽm kim loại Fe

C. Đốt cháy cacbon

D. Tính năng với SO2

Câu 3. Dãy những chất làm sao sau đây tính năng với hỗn hợp axit sunfuric loãng?

A. Fe2O3, CuO, Al2O3, MgO

B. Fe2O3, CuO, Al2O3, CO

C. P2O5, CuO, Al2O3, MgO

D. P2O5, CuO, SO3, MgO

Câu 4.Oxit nào sau đây khi tính năng với nước tạo nên dung dịch có pH > 7?

A. CO2

B. SO2

C. CaO

D. P2O5

Câu 5.Để nhận ra 3 khí ko màu: SO2, O2, H2 đựng trong 3 lọ mất nhãn ta dùng:

A . Giấy quỳ tím ẩm

B . Giấy quỳ tím độ ẩm và sử dụng que đóm cháy dở còn tàn đỏ

C . Than hồng trên que đóm

D . Dẫn các khí vào nước vôi trong

Đáp án BGiấy quỳ tím ẩm thì nhận thấy được SO2 vì chưng SO2 tung trong nước tạo ra dung dịch axit làm quỳ hóa đỏ

Dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ nhận thấy được khí O2 bởi Oxi là chất duy trì sự sống với sự cháy nên sẽ quan sát được hiện tượng kỳ lạ là tàn đóm bùng cháy

Câu 6. tại sao trong phòng thí nghiệm bạn ta lại sử dụng phương thức đẩy nước

A. Oxi nặng hơn không khí

B. Oxi khối lượng nhẹ hơn không khí

C. Oxi ít tan vào nước

D. Oxi tan các trong nước

Câu 7. Từ 1,6 tấn quặng pirit sắt gồm chứa 60% FeS2 hoàn toàn có thể sản xuất được bao nhiêu tấn axit H2SO4? Biết năng suất của quá trình phản ứng là 90%. Tác dụng gần độc nhất với giải đáp nào sau đây?

A. 1,4 tấn

B. 1,5 tấn

C. 1,6 tấn

D. 1,5 tấn

Đáp án ASơ trang bị phản ứng: FeS2 → 2SO2 → 2SO3 → 2H2SO4

120 196

1,6.60% = 0,96 tấn → 1,568 tấn

=> cân nặng axit sunfuric thực tiễn thu được = 1,568.90% = 1,2544 tấn = 1411,2 kg

Đáp án đề xuất chọn là: A


Câu 8. Chất nào dưới đây phản ứng cùng với Fe tạo ra thành hợp chất Fe(II)?

A. Cl2

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Hỗn hợp AgNO3 dư

D. Hỗn hợp HCl đặc

Đáp án D2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 3HNO3 → 2Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 9. Nung Fe(NO3)2 trong bình kín, không có không khí, thu được sản phẩm gồm

A. FeO, NO.

B. Fe2O3, NO2 và O2.

C. FeO, NO2 và O2.

D. FeO, NO với O2.

Đáp án B 4Fe(NO3)2 → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2

Câu 10. kết hợp một oxit sắt vào dung dịch H2SO4 loãng dư được dung dịch X.

Chia dung dịch X làm cho 2 phần bởi nhau:

Phần 1: cho thêm một ít vụn Cu vào thấy chảy ra và mang đến dung dịch gồm màu xanhPhần 2: cho một vài giọt hỗn hợp KMnO4 vào thấy bị mất màu.

Oxit sắt là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

Xem thêm: Cách Viết Phương Trình Đường Thẳng Qua 2 Điểm Cực Nhanh, Viết Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 2 Điểm

D. FeO hoặc Fe2O3.

Đáp án BCho Cu vào hỗn hợp thấy rã ra và có greed color chứng tỏ trong dung dịch bao gồm Fe3+: Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+

Cho KMnO4 vào thấy hỗn hợp bị mất color → chứng minh dung dịch có cả Fe2+ (xảy ra bội nghịch ứng lão hóa khử giữa Fe2+ cùng KMnO4 bởi vì Mn(+7) + 5e → Mn+2 với Fe+2 → Fe+3 + 1e

Câu 11. hài hòa Fe3O4 vào hỗn hợp HCl được hỗn hợp X. Phân chia X làm cho 3 phần:

Thêm NaOH dư vào phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y để không tính không khí.

Cho bột Cu vào phần 2.

Sục Cl2 vào phần 3.

Trong các quá trình trên bao gồm số bội phản ứng oxi hoá – khử là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Đáp án BPhương trình phản bội ứng

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

X tất cả FeCl2 cùng FeCl3

Cho phần 1 chức năng với hỗn hợp NaOH:

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl


Y gồm: Fe(OH)2 với Fe(OH)3.

Sau lúc để Y không tính không khí: 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Cho phần 2 vào Cu: Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2CuCl2

Cho phần 3 vào Cl2: 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3.

Câu 12. phương pháp nào sau đây có thể dùng để điều chế FeO?

A. Sử dụng CO khử Fe2O3 sinh hoạt 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 trong ko khí.

C. Sức nóng phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS trong oxi.

Câu 13: Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam các thành phần hỗn hợp FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 buộc phải vừa đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , thu được hỗn hợp X. Mang đến từ từ hỗn hợp NaOH dư vào hỗn hợp X thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến cân nặng không thay đổi thu được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Đáp án AFeO, Fe2O3, Fe3O4 +HCl→ FeCl2,

FeCl3 + NaOH, toC Fe2O3

Coi hỗn hợp thuở đầu gồm Fe, O.

nFe = 2nFe2O3 = 0,0375 mol

⇒ nO = (28 – 0,0375. 56) / 16 = 0,04375

Bảo toàn yếu tố O → nH2O = nO = 0,04375

Bảo toàn nhân tố H: nHCl = 2nH2O = 0,0875 mol → V = 87,5 ml.

Câu 14. Dãy những chất nào tiếp sau đây tan vào nước?

A. Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2

B. CuO, CaO, P2O5, CO, CO2

C. Na2O, CaO, P2O5, SO3, SO2

D. Fe2O3, BaO, SO2, SO3, SO2

Câu 15.Dãy các chất chức năng với lưu hoàng đioxit là:

A. Na2O, CO2, NaOH, Ca(OH)2

B. CaO, K2O, KOH, Ca(OH)2

C. HCl, Na2O, Fe2O3, Fe(OH)3

D. Na2O, CuO, SO3, CO2

—————————–

THPT Sóc Trăng đang gửi tới chúng ta phương trình chất hóa học FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là làm phản ứng lão hóa khử, lúc đốt cháy quặng pirit sau làm phản ứng thu được hóa học rắn gồm màu nâu đỏ. Hi vọng tài liệu giúp những viết và cân bằng đúng phương trình bội phản ứng.

Chúc các bạn học tập tốt.

Trên đây thpt Sóc Trăng đã ra mắt tới độc giả tài liệu: FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2. Để có kết quả cao rộng trong học tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin reviews tới các bạn học sinh tài liệu chất hóa học lớp 10, Giải bài tập hóa học lớp 11, chất hóa học lớp 12, Thi thpt tổ quốc môn Văn, Thi thpt giang sơn môn kế hoạch sử, Thi thpt nước nhà môn Địa lý, Thi thpt non sông môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Phép Lai Phân Tích, Lai Phân Tích Là Gì

Để dễ ợt cho các bạn học sinh trong quy trình trao thay đổi cũng như update thông tin tài liệu mới nhất, mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học hành nhé

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ quát Sóc Trăng. đông đảo hành vi coppy đều là gian lận.