Struts là gì

     

Đối với chúng ta lập trình viên java web. Chắc rằng đã từng nghe khá nhiều về Apache Struts. Vậy Apache Struts là gì, sự không giống nhau giữa Struts 1 với Struts 2 là như vậy nào? Ứng dụng Struts 2 vào dự án thực tế. Các bạn hãy thuộc mình khám phá ngay trong bài viết này.

Bạn đang xem: Struts là gì

Đang xem: Struts là gì

Apache Struts là gì?

Apache Struts là một trong framwork mã nguồn mở đến việc cách tân và phát triển các vận dụng web bởi J2EE. Nó áp dụng và không ngừng mở rộng Java Servlet API để giúp đỡ cho những lập trình viên áp dụng phong cách thiết kế MVC (Model-view-controller).

Xem thêm: Cách Tạo Phần Mềm Ứng Dụng, Huong Dan Tao Ung Dung Full

Các nhân tố của Struts Framework

Basic: cung ứng các thành phần cơ bản để xây dựng vận dụng web trên căn cơ MVC2Tag Libraries: cung cấp một số tag library nhằm xây dựng vận dụng nhưng Struts có tác dụng không phải dùng tag library này mà cần sử dụng trực tiếp luôn HTML controlTiles Plugins: cung ứng việc kiến tạo ứng dụng theo mô hình Master Page để vận dụng trên toàn trang webValidator Plugins: cung ứng validation trên phía server trải qua việc cấu hình thông tin các form cùng control nhập liệu trên xml.

Xem thêm: Tại Sao Sau Khi Quan Hệ Lại Bị Chảy Nước, Khi Quan Hệ Ra Nhiều Nước Có Sao Không

Cơ chế hoạt động của Struts Framework.

*
*
*
Tìm gọi Sự khác nhau Giữa Struts Là Gì, Tổng quan lại Về Struts Framework 8

nội dung file pom.xml 4.0.0 com.sun.struts.example struts-example war 0.0.1-SNAPSHOT Simple Struts CRUD Simple in-memory CRUD Struts 2 example application UTF-8 2.3.16.1 org.apache.struts struts2-core $struts2.version log4j log4j 1.2.17 javax.servlet servlet-api 2.4 provided javax.servlet jsp-api 2.0 provided struts-crud maven-compiler-plugin 3.1 1.6 1.6 org.mortbay.jetty jetty-maven-plugin 8.1.7.v20120910 CTRL+C 8999 10 src/main/webapp/WEB-INF/web.xml văn bản file web.xml Struts Simple CRUD struts2 org.apache.struts2.dispatcher.ng.filter.StrutsPrepareAndExecuteFilter struts2 /* tạo file Employee.javapackage com.sun.struts.example.model;import java.io.Serializable;public class Employee implements Serializable private Integer employeeId;private Integer age;private String firstName;private String lastName;public Employee() public Employee(Integer employeeId, String firstName, String lastName, Integer age) this.employeeId = employeeId;this.firstName = firstName;this.lastName = lastName;this.age = age;public Integer getEmployeeId() return employeeId;public void setEmployeeId(Integer employeeId) this.employeeId = employeeId;public Integer getAge() return age;public void setAge(Integer age) this.age = age;public String getFirstName() return firstName;public void setFirstName(String firstName) this.firstName = firstName;public String getLastName() return lastName;public void setLastName(String lastName) this.lastName = lastName;Tạo file EmployeeDao.javapackage com.sun.struts.example.dao;import com.sun.struts.example.model.Employee;import java.util.List;public interface EmployeeDao public các mục getAllEmployees(); public Employee getEmployee(Integer id); public void update(Employee emp); public void insert(Employee emp); public void delete(Integer id);Tạo file InMemoryEmployeeDao.javapackage com.sun.struts.example.dao;import com.sun.struts.example.model.Employee;import java.util.ArrayList;import java.util.List;public class InMemoryEmployeeDao implements EmployeeDao { private static ArrayList employees; static employees = new ArrayList(); employees.add(new Employee(1, “Quang”, “Hòa”, 26)); employees.add(new Employee(2, “Quang”, “Thuận”, 18));