TẠI SAO TẾ BÀO KHÔNG SỬ DỤNG LUÔN NĂNG LƯỢNG

     

Câu hỏi:Tại sao tế bào ko sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ nhưng phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể?

Trả lời :

Tế bào ko sử dụng luôn luôn năng lượng của các phân tử glucozơ nhưng phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể vì:

- Phân tử glucozo có cấu trúc phức tạp, năng lượng trong tất cả những liên kết là rất lớn nên tế bào không thể sử dụng ngay.

Bạn đang xem: Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng

- Phân tử glucozo được phân giải qua những hoạt động của ti thể tạo ra ATP. ATP là hợp chất cao năng – đồng tiền năng lượng của tế bào, hợp chất này dễ dàng nhận cùng giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào.

- Trong quy trình tiến hóa các enzim đã mê say nghi với việc sử dụng ATP cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào.

Kiến thức mở rộng:


Mục lục ngôn từ


I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG vào TẾ BÀO


II. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT


I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG vào TẾ BÀO

1. Khái niệm về năng lượng và các dạng năng lượng.

- Năng lượng là đại lượng đặc trưng mang đến khả năng sinh công.

- nhiều dạng: điện năng, quang đãng năng, nhiệt năng …

- 2 trạng thái:

+ thế năng là trạng thái tiềm ẩn

+ động năng là trạng thái bộc lộ

2. Chuyển hóa năng lượng.

- Là sự biến đổi năng lượng từ dạng này quý phái dạng khác cho những hoạt động sống

- cái năng lượng sinh học được coi là dòng năng lượng trong tế bào chuyển từ TB này®TB khác, cơ thể này®cơ thể khác và dự trữ trong những liên kết hóa học.

- chiếc năng lượng trong tgs bắt đầu từ ánh sáng MT®cây xanh®đv, vsv => nhiệt năng, phát tán vào môi trường.

3. ATP – Đồng tiền năng lượng của tế bào

*

- ATP là hợp chất cao năng gồm: Bazơ nitơ ađênin, đường ribôzơ cùng 3 team phôtphat.

⟶Liên kết giữa 2 team phôtphat cuối cùng dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng.

Xem thêm: Vai Trò Của Môi Trường Và Tài Nguyên Thiên Nhiên, Khái Niệm Về Môi Trường Và Tài Nguyên Thiên Nhiên

- trong tế bào, năng lượng ATP được sử dụng:

+ Tổng hợp nên những chất hóa học cần thiết mang lại tế bào.

+ Vận chuyển các chất qua màng.

+ Sinh công cơ học (sự co cơ, hoạt động lao động…).

*

* Chức năng của ATP

– Cung cấp năng lượng đến các quy trình sinh tổng hợp của tế bào.

– Cung cấp năng lượng cho quá trình vận chuyển các chất qua màng (vận chuyển tích cực).

– Cung cấp năng lượng để sinh công cơ học.

Chú ý: tên gọi AMP, ADP và ATP theo hình sau:

*

II. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

- Chuyển hóa vật chất là tập hợp những phản ứng sinh hóa xảy ra bên phía trong tế bào.

- Bản chất chuyển hóa vật chất gồm:

+ Đồng hóa: Tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ chất đơn giản.

+ Dị hóa: Phân giải những chất hữu cơ phức tạp thành chất đơn giản, cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống khác cùng cho quá trình đồng hóa.

Xem thêm: So Sánh Nguyên Phân Giảm Phân Và Giảm Phân, Just A Moment

- Vai trò: giúp cho tế bào sinh trưởng, phạt triển, cảm ứng và vận động.