THE FILM STAR WORE DARK GLASSES SO THAT NO ONE COULD RECOGNI

     

22. If he hadn"https://bulongvietlong.com/the-film-star-wore-dark-glasses-so-that/imager_2_74_700.jpgt spent a lot of time playing games , he would have passed the exam.

Bạn đang xem: The film star wore dark glasses so that no one could recogni

23. Do you object lớn working on Sunday?

24. There are 6 letters lớn be written khổng lồ day.

25. He dislikes being laughed athis funny face.

26. Smoking is not permitted in the hall.

27. I regret not going on holiday with my friend.

28. No longer does Tom father smoke cigarettes.

29. Rarely does this baby cry during the night.

30. Not until 1981 did people discover Aids.


Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này cầm cố nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
starstarstarstarstar
GửiHủy
Đăng nhập để hỏi bỏ ra tiết


Chưa tất cả nhómTrả lời204

Cảm ơn

91


*

15. The film star avoided being recognized by wearing dark glasses.

16. We weren"https://bulongvietlong.com/the-film-star-wore-dark-glasses-so-that/imager_2_74_700.jpgt early enough lớn see her.

17. Unless you have a rest, you really will be ill.

18. The water was not warm enough for the children khổng lồ swim in.

19. She prefers staying at trang chủ to going out.

She likes staying at home better than going out.

Xem thêm: Hệ Điều Hành Là Gì? Nhiệm Vụ Chính Của Hệ Điều Hành Là? Một Số Chức Năng Của Hệ Điều Hành Là

She would prefer lớn stay at home than go out.

20. It took me 90 minutes to vì the test yesterday.

21. I am looking forward to lớn seeing you at Christmas.

22. If he hadn"https://bulongvietlong.com/the-film-star-wore-dark-glasses-so-that/imager_2_74_700.jpgt spent a lot of time playing games, he would have passed the exam.

23. Do you object khổng lồ working on Sunday?

24.There are 6 letters lớn be written today.

25.He dislikes being laughed athis funny face.

26. Smoking is not permitted in the hall.

27. I regret not going on holiday with my friend.

28. No longer does Tom"https://bulongvietlong.com/the-film-star-wore-dark-glasses-so-that/imager_2_74_700.jpgs father smoke cigarettes.

29. Rarely does this baby cry during the night.

30. Not until 1981 did people discover Aids.


Hãy giúp mọi fan biết câu vấn đáp này cố gắng nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
starstarstarstarstar
GửiHủy
Đăng nhập để hỏi chi tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK ANH 8 - TẠI ĐÂY

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

Sự kiện


Bạn hy vọng hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do report vi phạm?


Gửi yêu cầu Hủy


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
*

*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa công ty Intracom, trần Thái Tông, ước Giấy, Hà Nội.

Xem thêm: C7H16 Có Bao Nhiêu Công Thức Cấu Tạo Của C7H16 Và Gọi Tên, Đồng Phân Của C 7 H 16 Và Gọi Tên


Giấy phép tùy chỉnh thiết lập mạng làng hội trên mạng số 331/GP-BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.