Thế Nào Là Tỉ Số Của Hai Số Hữu Tỉ

     

1. Định nghĩa số hữu tỉ là gì

Khái niệm về số hữu tỉ

Số hữu tỉlà tập hợp những số gồm thể viết được dưới dạng phân số (hay còn gọi là thương số). Điều này còn có nghĩa là một số hữu tỉ sẽ được biểu diễn bằng một số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Bạn đang xem: Thế nào là tỉ số của hai số hữu tỉ

Số hữu tỉ sẽ được viết là a/b, vào đó a cùng b là những số nguyên, nhưng b cần phải không giống 0

Q là tập hợp những số hữu tỉ, theo đó ta có:

Q = a/b; a, b∈Z, b≠0

Chúng ta tất cả thể thực hiện cộng trừ nhì số hữu tỉ x, y bằng phương pháp viết chúng dưới dạng hai phân số với cùng một mẫu dương. Sau đó, sẽ áp dụng quy tắc cộng, trừ phân số.

Đối với phépcộng số hữu tỉ sẽ mang các tính chất của phép cộng phân số: giao hoán, kết hợp, cộng với số 0. Mỗi số hữu tỉ đều sở hữu một số đối.

Ví dụ:

1.5 là số hữu tỉ bởi vì 1.5=3/2

*

-0.25 là một số hữu tỉ vì chưng -0.25=-1/4

*

Hầu hết những số ta sử dụng mỗi ngày là số hữu tỉ

*

Số π không phải là số hữu tỉ vì nó không được biểu diễn dưới dạng phân số a/b với a, b∈Z, b≠0

*

Lưu ý: lúc viết số hữu tỉ dưới dạng phân số thì mẫu số phải luôn luôn khác 0.

Xem thêm: Chứng Minh Phương Trình Có Ít Nhất 2 Nghiệm, Hàm Số Liên Tục 11

2. Tính chất của số hữu tỉ

Tập hợp các số hữu tỉ là tập hợp đếm đượcĐối với phép nhân số hữu tỉ sẽ có dạng: a/b * c/d = a*c/ b*dĐối với phép phân chia số hữu tỉ sẽ gồm dạng: a/ b : c/d = a*d/ b*cTrường hợp nếu như số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, thì số đối của nó là số hữu tỉ âm cùng ngược lại. Tổng số hữu tỉ và số đối của nó sẽ bằng 0.

Biểu diễn số hữu tỉ bên trên trục số:

Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một điểm trên trục số cùng không phụ thuộc vào cách

chọn phân số xác định nó

So sánh số hữu tỉ. Để đối chiếu hai số hữu tỉ x,y ta làm cho như sau:

- Viết x,y dưới dạng phân số thuộc mẫu dương

*

- So sánh các tử là số nguyên a và b

Nếu a> b thì x > y

Nếu a = b thì x=y

Nếu a

*

Để hiểu hơn về tính chất của số hữu tỉ, bọn họ có ví dụ cụ thể sau đây:

Với phép nhân số hữu tỉ: 3/2 * 5/7 = 3*5/2*7 = 15/14

Với phép chia số hữu tỉ: 4/5 : 3/7 = 4*7/ 3*5 = 28/15

Số hữu tỉ 3/2 có số đối là (-3/2).

Xem thêm: Al 2 (So 4 ) 3 + 6H 2 O + 6Nh 3 → 3(Nh 4 ) 2 So 4 + 2Al(Oh) 3

Tổng nhì số đối 3/2+(-3/2) =0.

3. Tính chất số hữu tỉ

Thế làm sao là tỉ số của nhị số hữu tỉ