Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc

     

Câu trả lời được chính xác chứa thông tin đúng mực và xứng đáng tin cậy, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi các chuyên gia, giáo viên bậc nhất của bọn chúng tôi.

Bạn đang xem: Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc


*

Đáp án:Thửa ruộng đầu tiên : $3000$kg thóc

Thửa ruộng vật dụng hai : $2200$ kilogam thóc.

Lời giải:

Đổi : $5 $tấn $2$ tạ = $5200$ kilogam ; $8$ tạ = $800$kg.

Số kg thóc của thửa ruộng trước tiên thu hoạch được là :

$( 5200 + 800 ) ÷ 2 = 3000$ ( kilogam )

Số kg thóc của thửa ruộng thứ hai thu hoạch được là :

$5200 - 3000 = 2200$ ( kilogam )

Đáp số : Thửa ruộng thứ nhất : $3000$kg thóc

Thửa ruộng máy hai : $2200$ kg thóc.

Xem thêm: Tại Sao Nói Thời Kì Chuyên Chính Giacobanh, V​Ì Sao Nói Thời Kì Chuyên Chính Gia


Hãy giúp mọi bạn biết câu trả lời này cụ nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

*

*Đáp án:

Đổi : 5t 2 tạ = 5200kg ; 8 tạ = 800kg.

Số kilogam thóc của thửa ruộng trước tiên thu hoạch được là :

( 5200 + 800 ) ÷ 2 = 3000 ( kilogam )

Số kg thóc của thửa ruộng lắp thêm hai thu hoạch được là :

5200 - 3000 = 2200 ( kilogam )

Giải thích các bước giải:


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

*
bổ sung cập nhật từ chăm giaLời giải:

Đổi: $5$ tấn $2$ tạ$=52$ tạ

Thu hoạch nghỉ ngơi thửa ruộng sản phẩm công nghệ hai được số kilogam thóc là:

$(52-8):2=22$ tạ$=2200$kg

Thu hoạch sinh sống thửa ruộng trước tiên được số kg thóc là:

$22+8=30$ tạ$=3000$kg

Đáp số: Thửa ruộng trước tiên $3000$kg thóc

Thửa ruộng đồ vật hai $2200$kg thóc

Giải thích:

Ta gồm sơ thứ như hình vẽ.

Xem thêm: Cân Bằng Phản Ứng Fes + H2So4 Đặc Nóng Mới Nhất 2022, Fes + H2So4 = Fe2(So4)3 + So2 + H2O

Ta thấy nếu như thửa ruộng trước tiên bớt đi hiệu thì bởi thửa ruộng máy hai. Vậy tổng hai thửa ruộng tiết kiệm hơn hiệu thì bằng 2 lần thửa ruộng đồ vật hai.