Tìm Hệ Số Của X5 Trong Khai Triển

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ

Tìm hệ số của x^5 trong khai triển thành nhiều thức của biểu thức x(1 – 2x)^5 + x^2(1 + 3x)^10


1.506

Với giải bài xích 2.14 trang 37 chăm đề Toán 10Kết nối tri thức chi tiết trong bài xích 4: Nhị thức Newton giúp học sinh dễ dãi xem cùng so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài xích tập chăm đề Toán 10. Mời các bạn đón xem:

Giải bài xích tập chuyên đề Toán lớp 10 bài bác 4: Nhị thức Newton

Bài 2.14 trang 37 chuyên đề Toán 10: Tìm thông số của x5trong triển khai thành đa thức của biểu thức x(1 – 2x)5+ x2(1 + 3x)10.

Bạn đang xem: Tìm hệ số của x5 trong khai triển

Lời giải:

+) Số hạng chứa x4trong khai triển của (1 – 2x)5hay <(–2x) +1>5là

C55−4−2x415−4=80x4.

Vậy hệ số của x4trong triển khai của (1 – 2x)5là 80

⇒hệ số của x5trong triển khai của x(1 – 2x)5là 1.80 = 80 (1).

+) Số hạng chứa x3trong khai triển của (1 + 3x)10hay <3x +1>10là

C1010−33x3110−3=3240x3.

Vậy thông số của x3trong khai triển của (1 + 3x)10là 3240

⇒hệ số của x5trong khai triển của x2(1 + 3x)10là 1.3240 = 3240 (2).

+) trường đoản cú (1) với (2) suy ra thông số của x5trong triển khai thành nhiều thức của biểu thức x(1 – 2x)5+ x2(1 + 3x)10là 80 + 3240 = 3320.

HĐ1 trang 32 chăm đề Toán 10: triển khai (a + b)n, n 1; 2; 3; 4; 5....

HĐ2 trang 33 chuyên đề Toán 10: Tam giác Pascal...

Luyện tập 1 trang 34 chăm đề Toán 10:...

HĐ3 trang 34 chuyên đề Toán 10: Tính chất của những số ...

HĐ4 trang 35 chuyên đề Toán 10: Quan liền kề khai triển nhị thức của (a + b)n với n ∈ 1; 2; 3; 4; 5 sống HĐ3, hãy dự đoán công thức khai triển trong trường phù hợp tổng quát....

Luyện tập 2 trang 36 chuyên đề Toán 10: triển khai (x – 2y)6....

Xem thêm: Write A Letter To Your Friend Describing Your New House And New Neighbours

Luyện tập 3 trang 36 chăm đề Toán 10: Tìm thông số của x7trong khai triền thành nhiều thức của (2 – 3x)10....

Vận dụng trang 36 chăm đề Toán 10: (Số những tập bé của tập hợp tất cả n phần tử)...

Bài 2.9 trang 37 siêng đề Toán 10: sử dụng tam giác Pascal, viết khai triển:...

Bài 2.10 trang 37 chuyên đề Toán 10: Viết khai triển theo nhị thức Newton:...

Bài 2.11 trang 37 siêng đề Toán 10: Tìm thông số của x8trong khai triển của (2x + 3)10....

Bài 2.12 trang 37 chăm đề Toán 10: Biết thông số của x2trong khai triển của (1 – 3x)n là 90 . Tìm n....

Bài 2.13 trang 37 siêng đề Toán 10: Từ khai triển biểu thức (3x – 5)4 thành nhiều thức, hãy tính tổng các hệ số của đa thức nhận được....

Bài 2.15 trang 37 chuyên đề Toán 10: Tính tổng sau đây:...

Bài 2.16 trang 37 chăm đề Toán 10: tra cứu số tự nhiên và thoải mái n thoả mãn:...

Bài 2.17 trang 37 siêng đề Toán 10: tìm số nguyên dương n sao cho...

Xem thêm: Em Suy Nghĩ Về Hậu Quả Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2 ? Top 6 Bài Nghị Luận Về Hậu Quả Của Chiến Tranh

Bài 2.18 trang 37 chăm đề Toán 10: biết rằng (2 + x)100= a0+ a1x + a2x2+ ... + a100x100. Với mức giá trị nào của k (0 ≤ k ≤ 100) thì ak Iớn nhất?...