Tính Tổng Các Hệ Số Trong Khai Triển

     
Bạn vẫn xem: Cách Tính Tổng thông số Trong khai triển Nhị Thức Niu Tơn, Giải bài bác Tập Tính Tổng vào Nhị Thức Newton trên bulongvietlong.com

2. Thừa nhận xét

– trong khai triển

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

) và biến hóa số hạng đó có hệ số không cất k hoặc chứa k dẫu vậy tổng bắt đầu dễ tính hơn hoặc đã gồm sẵn.


Next: siêng Đề Giải Hệ Phương Trình Đẳng cung cấp Lớp 10 Violet, chăm Đề Về Phương Trình cùng Hệ Phương Trình