Tính từ bất quy tắc

     

Bảng tính từ bỏ bất luật lệ tiếng anh tổng hợp những từ vựng có cấu tạo so sánh hơn, hơn duy nhất khác biệt. Bạn phải học trực thuộc để ứng dụng bài tập đúng. Thuộc bulongvietlong.com tìm hiểu thêm bảng tương đối đầy đủ trong bài viết dưới đây!


*

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước đã xuất sắc tiếng Anh như người phiên bản xứ & phát triển ngôn ngữ nổi bật qua những app của bulongvietlong.com

Đăng ký kết ngay để được bulongvietlong.com support sản phẩm cân xứng cho con.

Bạn đang xem: Tính từ bất quy tắc


Tính trường đoản cú bất quy tắc là một trong nhóm từ bỏ được biến hóa hoàn toàn với không tuân theo phép tắc khi gửi sang một cấu trúc ngữ pháp khác. Ta thường bắt gặp những tính từ bỏ này trong cấu trúc so sánh hơn, rộng nhất.

Quy tắc đối chiếu trong giờ đồng hồ anh

Để hiểu rõ về tính tự bất quy tắc, bạn cần nắm được quy tắc đúng vào khi chuyển trường đoản cú tính từ thường xuyên sang các dạng so sánh.

Cách đưa tính từ thường xuyên sang dạng so sánh

Có 2 phương pháp để chuyển tự tính từ thường xuyên sang tính từ đối chiếu tương ứng cùng với 2 các loại tính tự ngắn với tính từ lâu năm như sau:

Đối cùng với tính từ ngắn, ta thêm “-er” mang đến mục đích so sánh hơn với “-est” cho đối chiếu hơn nhất.

Ex: tall => taller => tallest

big => bigger => biggest

Đối với tính trường đoản cú dài, ta thêm “the more….than” cho mục đích đối chiếu hơn và “the most” cho so sánh hơn nhất.

Ex: beautiful => the more beautiful than… => the most beautiful

convenient => the more convenient than… => the most convenient

Tính trường đoản cú bất luật lệ trong so sánh

Trong cấu trúc so sánh rộng và so sánh hơn nhất, tính từ bỏ được bổ sung cập nhật thêm hậu tố “er/ est” hoặc bổ sung cụm từ bỏ “the more…than”, “the most” để so sánh 2 sự vật, hiện tượng. Mặc dù nhiên, một vài tính từ bỏ lại biến hóa hoàn toàn hoặc giữ nguyên khi chuyển sang dạng so sánh.

Ex: good => better => the best

Các tính từ bất luật lệ trong cấu tạo so sánh bằng tiếng anh

Dưới đấy là bảng 25 tính trường đoản cú bất quy tắc trong giờ anh:


Tính từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Câu ví dụ

good

better

the best

irregular

Tom is the best student in school.

well

better

the best

irregular

He studies better than me.

bad

worse

the worst

irregular

Her husband is the worst person I have met.

far

further

the furthest

irregular

Lan’s house is the furthest one.

far

farther

the farthest

regular

Lan’s house is farther my house.

old (people in a family)

elder

the eldest

irregular

Mr. Smith is the eldest in his family.

old (general use)

older

the oldest

regular

This book is older than one.


Tính từ sử dụng được ở cả hai dạng “er/ est” và “more/ most”

Ngoài các tính từ thông thường, một số trong những tính từ rất có thể dùng được ở cả hai dạng đối chiếu hơn cùng hơn độc nhất không đề xuất phân biệt là tính từ ngắn giỏi dài.


Tính từ

So sánh hơn

So sánh rộng nhất

clever (thông thái)

cleverer

cleverest

clever

more clever

most clever

gentle (nhẹ nhàng)

gentler

gentlest

gentle

more gentle

most gentle

friendly (thân thiện)

friendlier

friendliest

friendly

more friendly

most friendly

quiet (im lặng)

quieter

quietest

quiet

more quiet

most quiet

simple

simpler

simplest

simple

more simple

most simple


Tính từ không có dạng so sánh

Trong kết cấu so sánh, một số tính từ bỏ nêu sau đây không được sử dụng, bạn cần tránh đặt câu với đều từ này.

blind: mù (không nói more blind, most blind)

dead: vẫn tử vong (không nói deader, deadest)

fatal: gây tử vong (không nói more fatal, most fatal)

final: ở đầu cuối (không nói more final, most final)

left/right: trái phải (không nói lefter/righter, leftest/rightest)

unique: độc nhất vô nhị (không nói more unique, most unique)

universal: phổ biến, toàn bộ (không nói more funiversal, most universal)

vertical/horizontal: theo hướng dọc/theo chiều ngang (không nói more vertical, most vertical)

wrong: không nên trái ((không nói wronger, wrongest)

Bài tập về các tính tự bất phép tắc trong tiếng anh

Qua phần kiến thức và kỹ năng trên, chúng ta đã rứa được các tính trường đoản cú bất phép tắc được thực hiện trong giờ anh. Dưới đấy là các bài bác luyện tập khiến cho bạn ghi nhớ biện pháp dùng của chúng.

Trắc nghiệm về so sánh hơn với nhất của tính trường đoản cú bất quy tắc

Bài 1: Chọn lời giải đúng nhất

1.The _____ day of the week is Saturday.

a) bestest

b) best

c) goodest

2.My cousin is _____ student in his class.

Xem thêm: Vai Trò Của Thương Mại Đối Với Nền Kinh Tế, Thương Mại Là Gì

a) the worst

b) worse

c) worst

3.Do you think volleyball is _____ than tennis?

a) better

b) best

c) better than

4.Your football team is _____ than my football team.

a) bad

b) best

c) worse

5.I think summer _____ than winter.

a) is better

b) the best

c) worser

6.My _____ subject is Design & Technology.

a) worst

b) better than

c) worser than

7. This computer is ___ than the last one we saw.

a) more

b) bad

c) worse

d) worst

8. She is a _____ worker than Nancy.

a) better

b) best

c) a and b

9. The morning flight is_____ than the afternoon one.

a) better

b) best

c) a & b

d) nicest

10. He is ____ better than the last boy who played this game.

a) more

b) much

c) b and d

d)smartest

11. She is____ than him.

a) busy

b) busier

c) busiest

d) smart

12. This book is ____ useful than the one we had before.

a) more

b) less

c) a và b

d) busy

Bài 2: lựa chọn dạng so sánh đúng điền vào khu vực trống

bad - worse -worst

1. This is the _______ picture on the wall.

2. My kiểm tra was as _______ as yours.

3. Curries are _______ than hamburgers.

4. Ben và Jake were the _______ actors in the school play.

good - better - best

5. Sue´s party was the _______ tiệc nhỏ this year.

6. I´m not as _______ at maths as you are.

7. The pizzas at this cafe are the _______ in town.

Xem thêm: In All The World, There Are Only 14 Mountains That Reach Above 8000 Me Dịch

8. Football is _______ than hockey.

Bài tập tự luận về tính từ bất quy tắc

Bài 1: đến dạng đúng của tính từ

1. Dad"s oto is much _________ than mine. (fast)

2. I think scuba diving is _________ than climbing. (fascinating)

3. His thirst grewand _________ . (big / big)

4. He thinks this chạy thử was _________ than the last one. (difficult)

5. They live in a really _________ house. (beautiful)

6. She is the _________ tennis player of the world. (good)

7. Susan is a _________ girl. She"s muchthan her sister. (nice / nice)

8. This suitcase is _________ than the others. (heavy)

9. Hotels in London are _________ than in Vienna. (expensive)

10. Bob is _________ than Keith, but Phil is the. (tall / tall)

11. Doris reads books than Peter, but Frank reads the _________ . (many / many)

12. France is as _________ as Spain. (beautiful)

13. They live in a _________ house, but Fred lives in a _________ one. (big / big))

14. My sister is three years _________ than me. (young)

15. This was the _________ film I have ever seen. (bad)

16. I think tennis is _________ than cycling. (interesting)

17. I talked khổng lồ Claire & she is a very _________ girl. (smart)

18. His company earned _________ money than the years before. (little)

19. She was the _________ girl at college. (popular)

20. They didn"t stay out as _________ as last Saturday. (late)

Bài 2: mang lại dạng đúng của tính từ

1. The moon is the _________ planet to lớn earth. (close)

2. đời xe yamaha jupiter is the _________ planet in our solar system. (large)

3. Sirius is the _________ star we can see from earth. (brilliant)

4. Venus is the _________ planet in our solar system. (hot)

5. Ceres is the _________ asteroid in our solar system. (big)

6. The Energya is the _________ rocket. (powerful)

7. Karl Henize was the _________ man in space. He was 58 years old. (old)

8. Saturn is the _________ planet. (beautiful)

9. Venus is the _________ planet in our solar system. (bright)

10. The Apollo project was the _________ space programme. It cost 25 541 400 000 dollars. (expensive)

11. Mercury is the _________ planet in our solar system. (small)

12. Romenko is the _________ man in space. He spent over 420 days in space. (experienced)

13. Pluto is the _________ planet in our solar system. (cold)

14. Venus is the second _________ object in the solar system. (bright)

15. đời jupiter has the _________ day of all planets. (short)

16. Uranus hits the _________ temperatures of any planet. (cold)

17. Mercury is the _________ planet in the solar system. (cratered)

18. Saturn has the _________ rings in the solar system. (extensive)

19. The _________ Uranian moon is Miranda. It has ice canyons and terraces. (interesting)

20. With winds up khổng lồ 1500 mph, Neptune has the _________ winds recorded in the solar system. (strong)