Tổng Số Hạt Proton Notron Và Electron Trong Nguyên Tử Của Một Nguyên Tố Là 155

     

Tổng số phân tử proton, nơtron cùng electron trong 1 nguyên tử nhân tố X là 155, trong các số đó số hạt với điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không với điện là 33 hạt. X là nguyên tố nào bên dưới đây?

A.C29u.

B. A47g.

C. F26e.

D. A13l. 


*

Chọn B

Gọi số hạt proton, nơtron cùng electron theo thứ tự là p, n cùng e.

Bạn đang xem: Tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 155

Tổng số hạt proton, nơtron cùng electron trong 1 nguyên tử yếu tố X là 155:

p + e + n = 155 tốt 2p + n = 155 (do p. = e) (1)

Số hạt với điện (p cùng e) nhiều hơn thế số hạt không có điện (n) là 33 hạt

(p+e) – n = 33 hay 2p – n = 33 (2)

Giải (1), (2) ta có phường = e = 47. Vậy X là Ag.Tổng số phân tử proton, nơtron và electron trong một nguyên tử nguyên tố X là 155, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn thế nữa số hạt không sở hữu điện là 33 hạt. X là nhân tố nào dưới đây? A. Al (Z=13). B. Fe(Z=26). C. Cu (Z=29). D. . Ag (Z=47)

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong một nguyên tử nhân tố X là 155, trong những số ấy số hạt sở hữu điện nhiều hơn số phân tử không với điện là 33 hạt. X là nguyên tố nào dưới đây?

A. Al (Z=13).

B. Fe(Z=26).

C. Cu (Z=29).

D. . Ag (Z=47)


Tổng số hạt proton, nơtron cùng electron trong một nguyên tử nhân tố X là 155, trong số ấy số hạt có điện nhiều hơn số hạt không với điện là 33 hạt. X là yếu tắc nào bên dưới đây?

A. Cu

B. Ag

C. Fe

D. Al


Tổng số hạt proton, nơtron với electron trong nguyên tử nhân tố X là 155, trong đó số hạt có điện nhiều hơn thế nữa số hạt không sở hữu điện là 33 hạt. X là yếu tắc nào dưới đây A. Cu B. Ag C. Sắt D. Al

Tổng số hạt proton, nơtron và electron vào nguyên tử nguyên tố X là 155, trong số ấy số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 33 hạt. X là nguyên tố như thế nào sau đây

A. Cu

B. Ag

C. Fe

 D. Al


Tổng số phân tử proton, nơtron và electron vào nguyên tử thành phần X là 155, trong đó số hạt có điện nhiều hơn số hạt không sở hữu điện là 33 hạt. X là yếu tắc nào tiếp sau đây ?

A.

Xem thêm: Should You Tell Your Boss You Are Looking For A New Job? How To Explain Your Reasons For Leaving A Job

Al

B. Fe

C. Cu

D. Ag


Tổng số hạt proton, nơtron với electron trong nguyên tử yếu tố X là 155, trong các số đó số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số phân tử không với điện là 33 hạt. X là nguyên tố nào dưới đây ? A. Cu B. Ag C. Fe D. Al

Tổng số phân tử proton, nơtron và electron trong nguyên tử thành phần X là 155, trong số đó số hạt với điện nhiều hơn thế số phân tử không với điện là 33 hạt. X là yếu tắc nào sau đây ?

A. Cu

B. Ag

C. Fe

D. Al


Nguyên tử của 1 nguyên tố X bao gồm tổng số phân tử cơ bản (proton, nơtron, electron) là 82 hạt. Trong các số đó hạt mang điện nhiều hơn nữa hạt không có điện là 22 hạt. Nguyên tố X là:

A. Fe

B. Cr

C. Al

D. Cu


Câu1:Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nhì nguyên tử của nguyên tố X với Y là 96 trong những số ấy tổng sốhạt mang điện nhiều hơn tổng số phân tử không với điện là 32. Số hạt sở hữu điện của nguyên tử Y nhiều hơncủa X là 16. X cùng Y theo thứ tự ?A. Mg cùng Ca. B. Be và Mg. C. Ca cùng Sr. D. Na và Ca.Câu 12.Tổng số hạt cơ bản của phân tử M2O5 là 212, trong số đó tổng số hạt với điện rộng số hạt không mang điện là 68. M làA. P B. N. C. As. D. Bi.

Câu1:Tổng số phân tử proton, nơtron, electron trong nhị nguyên tử của nhân tố X cùng Y là 96 trong số ấy tổng sốhạt sở hữu điện nhiều hơn nữa tổng số hạt không với điện là 32. Số hạt có điện của nguyên tử Y những hơncủa X là 16. X cùng Y thứu tự ?A. Mg với Ca. B. Be và Mg. C. Ca cùng Sr. D. Na và Ca.Câu 12.Tổng số hạt cơ bản của phân tử M2O5 là 212, trong các số ấy tổng số hạt mang điện rộng số hạt không mang điện là 68. M làA. P B. N. C. As. D. Bi.

Xem thêm: Tại Sao Lấy Nguyên Tắc Phòng Là Chính Để Phòng Trừ Sâu Bệnh Hại


Cho biết tổng số phân tử proton và nơtron, electron trong nhì nguyên tử của hai nguyên tố A với B là 78 trong những hạt mạng điện nhiều hơn số hạt ko sở hữu điện là 26 hạt.Tỉ lệ số hạt mang điện trong A đối với số hạt với điện trong B là 10:3a)Tìm hai nguyên tố A và Bb)Hợp chất của A cùng với D khi phối hợp trong nước cho dd gồm tính kiềm.Hợp hóa học của B cùng với D khi hài hòa trong nước đến dd E có tính axit yếu.Hợp hóa học G chứa đồng thời cả A,B,D ko tan trong nước mà lại tan trong dd E.Xác định chất tạo bơi lội A với D; B...

Cho biết tổng số hạt proton với nơtron, electron trong nhì nguyên tử của nhì nguyên tố A với B là 78 trong số hạt mạng điện nhiều hơn nữa số hạt ko có điện là 26 hạt.Tỉ lệ số hạt sở hữu điện vào A so với số hạt mang điện trong B là 10:3

a)Tìm nhị nguyên tố A với B

b)Hợp hóa học của A với D khi hòa tan trong nước cho dd có tính kiềm.Hợp hóa học của B cùng với D khi phối hợp trong nước đến dd E gồm tính axit yếu.Hợp chất G đựng đồng thời cả A,B,D ko tung trong nước dẫu vậy tan vào dd E.Xác định chất tạo bơi A và D; B với D và G.Viết phương trình phản nghịch ứng


Nguyên tử của yếu tắc X bao gồm tổng số phân tử là 95. Trong các số đó số phân tử không sở hữu điện nhiềuhơn số hạt mang điện âm là 5 hạt. Tra cứu số proton, nơtron, electron trong