Tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. biết tuổi em bằng tuổi anh. tuổi anh hiện nay là

     

Bài 1.

Bạn đang xem: Tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. biết tuổi em bằng tuổi anh. tuổi anh hiện nay là

hiện giờ anh hơn em 5 tuổi. Hỏi sau vài ba năm nữa khi em 10 tuổi thì anh bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm Anh tăng 1 tuổi, em cũng tăng 1 tuổi. Hiện nay anh hơn em 5 tuổi thì đến khi em 10 tuổi thì anh vẫn hơn em 5 tuổi.

Lúc kia tuổi anh là: 10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 2. trong năm này con 8 tuổi, bà mẹ 32 tuổi. Hỏi trước đây hai năm tuổi chị em cộng cùng với tuổi bé là bao nhiêu?

Giải:

Trước đây 2 năm tuổi bé là: 8 – 2 = 6 (tuổi)

Trước đây hai năm tuổi người mẹ là: 32 – 2 = 30 (tuổi)

Trước đây hai năm tuổi mẹ cộng cùng với tuổi con là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Bài 3. hiện giờ tuổi ông và tuổi cháu cộng lại là 76 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa, tuổi ông cùng tuổi cháu cộng lại là bao nhiêu tuổi?

Giải: Sau 3 năm nữa ông thêm 3 tuổi và con cháu cũng thêm 3 tuổi. Do đó sau 3 năm nữa toàn bô tuổi của ông và con cháu là:

76 + 3 + 3 = 82 (tuổi)

Đáp số: 82 tuổi

Bài 4. trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi. Hỏi sau đây 3 năm, Tùng từng nào tuổi?

Giải:

Trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi, vậy tuổi Tùng hiện giờ là:

7 + 3 = 10 (tuổi)

Tuổi Tùng dưới đây 3 năm là:

10 + 3 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

Bài 5. hiện thời Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi chúng ta Mai bằng tuổi Hồng hiện thời thì tổng thể tuổi của bố bạn là bao nhiêu?

Giải:

Hiện ni tổng số tuổi ba bạn là:

7 + 10 + 9 = 26 (tuổi)

Hiện nay Mai 7 tuổi, Hồng 9 tuổi vậy lúc Mai bởi tuổi Hồng thì mỗi bạn thêm số tuổi là:

9 – 7 = 2 (tuổi)

Vậy sau 2 năm nữa toàn bô tuổi của ba bạn là:

26 + 2 + 2 + 2 = 32 (tuổi)

Đáp số: 32 tuổi.

Bài 6.

Xem thêm: Tìm Miền Giá Trị Của Hàm Số Lớp 10 (Khái Niệm), Tìm Miền Giá Trị Của Hàm Số Y = X + X 1 ​ Là

dịp ông 60 tuổi thì bà bầu 30 tuổi cùng tuấn mới gồm 5 tuổi. Trong năm này mẹ 35 tuổi. Hỏi trong năm này ông bao nhiêu tuổi, Tuấn từng nào tuổi?

Giải:

Từ lúc bà mẹ ba mươi tuổi đến hiện thời 35 tuổi, mẹ đã tiếp tục tăng thêm một trong những tuổi là:

35 – 30 = 5 (tuổi)

Khi đó ông và Tuấn mỗi cá nhân cũng tăng lên 5 tuổi.

Tuổi ông hiện thời là: 60 + 5 = 65 (tuổi)

Tuổi Tuấn hiện thời là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi.

Bài 7. Mai hơn Tùng 2 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? bạn nhiều tuổi duy nhất hơn bạn ít tuổi duy nhất là mấy tuổi?

Giải:

*

Theo sơ đồ: Đào các tuổi nhất. Tùng ít tuổi nhất.

Đào hơn Tùng một trong những tuổi là:

3 + 2 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1:Hiện nay tía Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính tổng cộng tuổi của ông nội Lan và bố Lan lúc tuổi ông nội Lan bởi tuổi bố Lan hiện nay?

Gợi ý: Từ tuổi của ba Lan với ông Nội ta tính được hiệu số tuổi của ông nội với bố.

Khi ông nội Lan bởi tuổi bố Lan hiện nay thì ông nội 38 tuổi, từ đó ta tính được tuổi ba khi đó.

Câu 2: bây giờ Nam 15 tuổi, cha Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bởi tổng số tuổi của 2 tía con phái nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam hiện tại nay?

Câu 3:Hiện nay anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính toàn bô tuổi của hai bạn bè khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay nay?

Câu 4: trong năm này Hoa 6 tuổi. Người mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi khi tuổi Hoa bằng tuổi mẹ bây chừ thì dịp đó toàn bô tuổi của hai bà bầu con Hoa là bao nhiêu?

Câu 5: hiện giờ con 8 tuổi, người mẹ 33 tuổi. Tính tổng cộng tuổi của hai mẹ con sau 4 năm nữa.

Câu 6: Khi con 8 tuổi thì chị em 35 tuổi. Tính tổng cộng tuổi 2 người mẹ con khi con đôi mươi tuổi.

Xem thêm: So Sánh Sơ Đồ Nguyên Lý Và Sơ Đồ Lắp Đặt, Câu 1 Trang 192 Sgk Công Nghệ 8

Câu 7:Năm nay Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, trọng tâm 9 tuổi. Đến lúc tuổi Hà bởi tuổi của Tâm bây chừ thì lúc đó tổng cộng tuổi của 3 các bạn là từng nào tuổi?

Câu 8: Năm nay, An hèn ông số tuổi bởi số lớn nhất có nhì chữ số nhưng mà tích nhì chữ số của nó bằng 16. Vậy 8 năm sau, An kém ông bao nhiêu tuổi?

Câu 9:Hiện ni tuổi của bố em là 40 tuổi còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Tính tổng số tuổi của cha em và bà nội em từ thời điểm cách đây 10 năm.

Câu 10: bây giờ Minh 10 tuổi, bà mẹ Minh 30 tuổi. Tuổi bà nước ngoài Minh bằng tổng số tuổi của 2 chị em con Minh sau 7 năm nữa. Tính tuổi của bà ngoại Minh hiện tại nay?