Trộn 250Ml Dung Dịch Hỗn Hợp Hcl 0 08M Và H2So4 0 01M

     
*

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học tập 12 Toán học tập 12 giờ đồng hồ Anh 12
đồ dùng lí 12
*
hóa học 12
*
lịch sử dân tộc 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 tiếng Anh 11 thứ lí 11

Câu hỏi Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 mol/l và H2SO4 0,01 mol/l với 250 ml hỗn hợp Ba(OH)2 a mol/l chiếm được m gam kết tủa với 500 ml dung dịch bao gồm pH = 12. Giá trị của m cùng a là

A 0,5825 gam và 0,06M.

Bạn đang xem: Trộn 250ml dung dịch hỗn hợp hcl 0 08m và h2so4 0 01m

B 1,97 gam với 0,01M.C 0,5875 gam cùng 0,04M.D 0,5626 gam với 0,05M.

Phương pháp giải:

- dựa vào số mol các chất ban đầu tính được số mol những ion: H+, OH- (theo a), SO42-, Ba2+ (theo a).

Xem thêm: Nghị Luận Về Tình Trạng Ô Nhiễm Môi Trường, Just A Moment

- dung dịch sau làm phản ứng bao gồm pH = 12 > 7 → OH- dư, H+ làm phản ứng hết

Tính được mật độ của OH- sau làm phản ứng.

- đo lường theo PT ion rút gọn tìm được giá trị của a.

- Xét phản ứng của ion Ba2+ và SO42- tính được khối lượng kết tủa BaSO4.

Xem thêm: Phân Biệt Nguyên Tố Đa Lượng Và Vi Lượng Và Đa Lượng, Nội Dung Học Tập Sinh Học 11


Lời giải chi tiết:

Tính được:

(n_H^ + = n_HCl + 2n_H_2SO_4 = 0,025(mol))

(n_OH^ - = 2n_Ba(OH)_2 = 0,5 ma(mol))

(n_SO_4^2 - = n_H_2SO_4 = 0,0025(mol))

(n_Ba^2 + = n_Ba(OH)_2 = 0,25 ma(mol))

Dung dịch sau phản bội ứng có pH = 12 > 7 → OH- dư, H+ làm phản ứng hết

→ pOH = 14 - pH = 2 → = 10-2 = 0,01M

PT ion: H+ + OH- → H2O

Bđ: 0,025 0,5a (mol)

Pư: 0,025 → 0,025 (mol)

Sau: 0 0,5a-0,025 (mol)

Ta có: ( m = frac0,5 ma - 0,0250,5 = 0,01 o a = 0,06)

( o n_Ba^2 + = 0,25 ma = 0,015(mol);n_SO_4^2 - = 0,0025(mol))

PT ion: Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

Bđ: 0,015 0,0025 (mol)

Pư: 0,0025 ← 0,0025 → 0,0025 (mol)

→ m = 0,0025.233 = 0,5825 gam

Đáp án A


*
thắc mắc trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - xem ngay


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


Liên hệ chính sách
*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép bulongvietlong.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.