TRONG Ô TÍNH XUẤT HIỆN #### VÌ

     
" class="title-header">Trong ô tính xuất hiện thêm ###### vì: A. đo lường và thống kê ra công dụng sai B. Công thức nhập sai C. Độ rộng của hàng quá bé dại không hiển thị hết hàng số quá dài D.


Bạn đang xem: Trong ô tính xuất hiện #### vì

*

40 điểm

htdt08


Trong ô tính xuất hiện ###### vì:A. Giám sát ra tác dụng saiB. Công thức nhập saiC. Độ rộng lớn của mặt hàng quá nhỏ dại không hiển thị hết dãy số quá dàiD. Độ rộng lớn của cột quá nhỏ dại không hiển thị hết dãy số vượt dài


Xem thêm: Top 40 Cảm Nhận Về Nhân Vật Ông Hai Trong Tác Phẩm Làng Của Kim Lân

*Xem thêm: Ai Cũng Biết Đỉnh Núi Everest Cao Nhất Thế Giới, Just A Moment

Trong ô tính xuất hiện thêm ###### vì chưng độ rộng lớn của cột quá nhỏ dại không hiển thị hết hàng số vượt dài. Lúc ấy em yêu cầu tăng hoặc phạm vi của cột để hiện thị không còn số trong ô.Đáp án: D