Ứng tuyển tiếng anh là gì

     

Nhiều bên tuyển dụng hiện thời yêu ước ứng viên nên nộp CV bởi Tiếng Anh. Với việc áp dụng những trường đoản cú vựng làm sao để cho đúng, phải chăng luôn là vấn đề ứng viên quan tâmkhi trình diễn CV.bulongvietlong.com sẽ hệ thống lại đông đảo từ vựng thường mở ra trong CV, chúng ta tham khảo nhé!

Apply position - địa điểm ứng tuyển

Apply for -ứng tuyển chọn vào vị trí

- Personal Information - tin tức cá nhân

Full Name - Họ và tên

Gender - Giới tính

Date of birth - Ngày sinh

Place of birth - vị trí sinh

Nationality - Quốc tịch

Religious - Tôn giáo

Identity thẻ No - Số CMND

Issued at - cung cấp tại

Permanent address - Địa chỉ lâm thời trú

Current Address - Địa chỉ hiện tại tại

Phone number - Số năng lượng điện thoại

E-mail address - Địa chỉ email

Desired salary - nút lương hy vọng muốn

*

- Educational background - quá trình học tập

studied at/ attend - học tại trường

majored in - học chăm ngành

Skills - kĩ năng

Computer skills/ IT skills - năng lực tin học

Good at… - giỏi về

typing skills - tài năng đánh máy

Foreign language skills - kỹ năng ngoại ngữ

Communication Skills - khả năng giao tiếp

Team-working - kĩ năng làm câu hỏi nhóm

work independently - thao tác làm việc độc lập

work under high pressure - làm việc dưới áp lực cao

verbal communication skills - kĩ năng giao tiếp

problem-solving skill - kĩ năng giải quyết và xử lý vấn đề

- Courses -các khóa học

Attendance period - thời gian tham gia

Institution - trung trung khu theo học

Pre-intermediate - sơ cấp

Intermidiate - trung cấp

Advanced - cao cấp

Qualifications - bởi cấp

Certificate - bệnh chỉ

GPA (Grade point average) - Điểm trung bình

Graduated - giỏi nghiệp

Internship -Thực tập sinh

- Experience - khiếp nghiệm

Undertake - Tiếp nhận, đảm nhiệm

Work for -Làm câu hỏi cho ai, doanh nghiệp nào

Proffessional -Chuyên nghiệp

Believe in -Tin vào, tự tin vào

extensive experience in… - kinh nghiệm tay nghề dồi dào ở mảng…

professional in…- chuyên viên trong lĩnh vực….

Work History - lịch sử hào hùng làm việc

- Carrier Objectives - kim chỉ nam công việc

make a significant contributions to lớn the development of the company - đưa về những đóng góp đáng nói trong sự cải cách và phát triển của công ty