Viết Chương Trình Pascal Tính Diện Tích Hình Tròn

     
Yêu cầu: Viết lịch trình tính chu vi và ăn mặc tích hình trụ có nửa đường kính cho trước.

Bạn đang xem: Viết chương trình pascal tính diện tích hình tròn

Input: Nhập nửa đường kính đường tròn trường đoản cú bàn phímOutput: In ra màn hình diện tính mặt đường tròn

2. Giải thuật:

Bước 1. Nhập thông tin; cách 1.1. Nhập cung cấp kính; cách 2.

Xem thêm: Kịch Sơn Tinh Thủy Tinh Thời Hiện Đại 12A1 Thpt An Lão, Kịch Bản Truyện Sơn Tinhthủy Tinh Ko Chép

Xử lý: bước 2.1. Chu vi = 2 * Pi * R; cách 2.2. Diện tích = Pi * R * R;Bước 3. Xuất tài liệu ra màn hình hiển thị chu vi và ăn mặc tích.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Quá Trình Nguyên Phân ? Nguyên Phân

3. Code Pascal:

program cv_dt_hinh_tron;uses crt;constPI = 3.14;var bankinh, chuvi, dientich: real;beginwrite("Nhap ban khiếp hinh tron: ");readln(bankinh);chuvi := 2 * PI * bankinh;dientich := PI * bankinh * bankinh;writeln("Chu vi hinh tron: ", chuvi:1:1);writeln("Dien tich hinh tron: ", dientich:1:1);readln;end.

4. Phân tích và lý giải code :

Dong codeÝ nghĩa program cv_dt_hinh_tron; Khai báo tên lịch trình cv_dt_hinh_tron uses crt; Khai báo những hàm tủ sách const PI = 3.14; Khai báo trở nên hằng PI = 3.14. Mục tiêu nếu PI áp dụng nhiều vào code thì ta chỉ cần thay đổi giá trị trên khai báo không cần thay đổi tất cả những giá trị của PI bên phía trong code var bankinh, chuvi, dientich: real; Khai báo những biến cần áp dụng trong chương trình bankinh(bán kính), chuvi( chu vi), dientich( diện tích) với vẻ bên ngoài real( số thực) write("Nhap ban khiếp hinh tron: "); In ra screen dòng Nhap ban khiếp hinh tron: readln(bankinh); Nhập từ bàn phím để gán quý hiếm cho vươn lên là bankinh chuvi := 2 * PI * bankinh; Gán quý giá cho biến chuyển chuvi bởi công thức tính chu vi (cv = 2pi R) dientich := PI * bankinh * bankinh; Gán giá trị cho biến đổi dientich bởi công thức tính diện tích s (S = pi R^2) writeln("Chu vi hinh tron: ", chuvi:1:1); In ra màn hình hiển thị dòng chữ Chu vi hinh tron: cùng in quý giá của biến chuyển chuvi ra screen writeln("Dien tich hinh tron: ", dientich:1:1); In ra màn hình hiển thị dòng chữ Dien tich hinh tron: với in giá trị của biến đổi dientich ra màn hình hiển thị readln; Dừng màn hình hiển thị khi chạy chương trình cho mình xem.

5. Công dụng Pascal:


*

Kết luận: chúng ta thấy câu hỏi lập trình cho bài bác này bọn họ cần ghi nhớ hai công thức là tính diện tích s và chu vi của hình tròn. Bởi đó, bọn họ cần sản phẩm công nghệ một ít kiến thức về toán học nhé! ● (cv = 2pi R) ● (S = pi R^2)với R là nửa đường kính đường tròn