Just a moment

     
*

Vòi đầu tiên chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi thứ hai tất cả sức chảy bởi 1/3 vòi trang bị nhất. Vòi lắp thêm ba tháo tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ. Trường hợp 2/5 hồ nước đã tất cả nước, tín đồ ta mở 3 vòi cùng lúc thì sau mấy giờ đồng hồ hồ đã đầy nước?

Ai giải không thiếu thốn mình tick cho


*

vòi trước tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi lắp thêm hai bao gồm sức chảy bởi 1/3 vòi đồ vật nhất. Vòi đồ vật ba gỡ hết tất cả hồ đầy nước vào 4 giờ. Nếu 2/5 hồ nước đã bao gồm nước, bạn ta mở đồng thời 3 vòi vĩnh thì sau? giờ hồ đang đầy nước.

Bạn đang xem: Just a moment


*

vòi thứ nhất chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi thiết bị hai tất cả sức chảy bằng 1/3 vòi đồ vật nhất. Vòi trang bị ba bóc hết hồ đầy nước vào 4 giờ. Giả dụ 2/5 hồ đã gồm nước, tín đồ ta mở đồng thời 3 vòi thì sau .... Giờ hồ đang đầy nước ?


Bài giải:

Mỗi giờ vòi đầu tiên chảy được:

1 : 2 = 1/2 ﴾hồ﴿

Mỗi giờ vòi lắp thêm hai tung được:

1/3 x 50% = 1/6 ﴾hồ﴿

Mỗi tiếng vòi thứ bố chảy được:

1 : 4 = 1/4 ﴾hồ﴿

Mỗi giờ cả 3 vòi tung được:

1/2+1/6+1/4 = 11/12 ﴾hồ﴿

Nếu hồ tất cả 2/5 nước tín đồ ta đã mở bố vòi trong:

﴾1 ‐ 2/5﴿ : 11/12 = 36/55 ﴾giờ﴿

ĐS: 36/55 giờ


Bài giải:

Mỗi giờ vòi trước tiên chảy được: 1 : 2 = một nửa (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi trang bị hai tung được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi thứ tía chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ cả 3 vòi tan được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ gồm 2/5 nước fan ta sẽ mở tía vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* biện pháp hiểu 2: (Có lẽ giải pháp hiểu này đúng với ý tín đồ ra đề trên Violympic)

Bài 1c: Vòi trước tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi vật dụng hai bao gồm sức chảy bởi 1/3 vòi vật dụng nhất Vòi thiết bị 3 bóc hết tất cả hồ đầy nước vào 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã có nước, người ta mở cùng lúc 3 vòi (vòi 1 với vòi 2 tung vào còn vòi vĩnh 3 tháo dỡ nước ra) thì sau mấy giờ hồ đã đầy nước.

Giải:

Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được: 1 : 2 = một nửa (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi thứ hai rã được: 1/3 x một nửa = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ ba chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ không có nước thì từng giờ cả 3 vòi thuộc chảy thì được:

(1/2 + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước đề nghị chảy vào nhằm đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian tung đầy hồ nước là:

3/5 : 5/12 = 36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ


Đúng 0
Bình luận (0)

Vòi trước tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi sản phẩm công nghệ hai có sức chảy bởi 1/3 vòi vật dụng nhất. Vòi trang bị ba gỡ hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Trường hợp 2/5 hồ đã tất cả nước, fan ta mở đồng thời 3 vòi vĩnh thì sau.....giờ hồ đang đầy nước?


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

vòi đầu tiên chảy đầy hồ nước sau 2 tiếng đồng hồ . Vòi máy hai có sức chảy bởi 1/3 vòi đầu tiên . Vòi máy ba bóc tất cả hồ đầy nước vào 4 giờ. Ví như 2/5 hồ nước đã bao gồm nước , bạn ta mở đồng thời 3 vòi vĩnh thì sau ... Tiếng hồ đã đầy nước .

Xem thêm: Điện Phân Nóng Chảy Al2O3 - Nhận Định Nào Sau Đây Đúng


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

khó quá


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Trong 1 giờ, vòi đầu tiên chảy được là 1 trong những : 2 = 1/2 ( hồ)

Trong 1 giờ, vòi vật dụng hai tung được là: 1/3x1/2=1/6 (hồ)

Trong 1 giờ, vòi sản phẩm công nghệ ba bóc hết tất cả là: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Phân số chỉ số phần hồ nước cần tung thêm là: 1 - 2/5 = 3/5 (hồ)

Nếu cả 3 vòi cùng mở, trong 1 giờ, lượng nước vào bể là: một nửa + 1/6 − 1/4 = 5/12 (hồ)

Thời gian để hồ đầy là: 3/5 : 5/12 = 36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS:.... 

nhớ k cho khách hàng nha

học tốt


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 tiếng đồng hồ . Vòi máy hai bao gồm sức chảy bằng 1/3 vòi đầu tiên . Vòi vật dụng ba bóc hết tất cả hồ đầy nước vào 4 giờ đồng hồ . Ví như 2/5 hồ đã bao gồm nước tín đồ ta mở đồng thời 3 vòi vĩnh thì sau mấy giờ hồ nước sẽ đầy nước ?


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

1 tiếng vòi 1 tan được là:

1:2=1/2(hồ)

1 tiếng vòi 2 chảy được là 

1/2x1/3=1/6(hồ)

1 tiếng vòi 3 chảy được là:

1:4=1/4(hồ)

1 tiếng cả 3 vòi tung được là:

1/2+1/6+1/4=11/12(hồ)

Nếu hồ tất cả 2/5 nước bạn ta đã mở 3 vòi trong số giờ là:

(1-2/5):11/12=36/55(giờ)

ĐS:36/55 giờ.

k mk nha


Đúng 0

Bình luận (0)

Bài giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi trước tiên chảy được: 1 : 2 = một nửa (hồ)

Mỗi tiếng vòi thứ hai tung được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi thứ tía chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi tiếng cả 3 vòi tan được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ tất cả 2/5 nước bạn ta vẫn mở ba vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* giải pháp hiểu 2: (Có lẽ cách hiểu này đúng cùng với ý bạn ra đề bên trên Violympic)

Bài 1c: Vòi đầu tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi thiết bị hai gồm sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhất Vòi sản phẩm 3 tháo tất cả hồ đầy nước vào 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã có nước, bạn ta mở đồng thời 3 vòi (vòi 1 cùng vòi 2 tan vào còn vòi vĩnh 3 tháo dỡ nước ra) thì sau mấy giờ hồ vẫn đầy nước.

Xem thêm: Nghị Luận Về Tình Yêu Quê Hương Đất Nước Là Gì, Just A Moment

Giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi đầu tiên chảy được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi giờ vòi máy hai tung được: 1/3 x 50% = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ bố chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ không có nước thì từng giờ cả 3 vòi cùng chảy thì được:

(1/2 + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước bắt buộc chảy vào nhằm đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian tan đầy hồ là:

3/5 : 5/12 = 36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ


Đúng 0
Bình luận (0)

1/- Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 tiếng đồng hồ . Vòi thiết bị hai có sức chảy bởi 1/3 vòi trước tiên . Vòi lắp thêm ba bóc hết hồ đầy nước trong 4 giờ . Giả dụ 2/5 hồ nước đã có nước , tín đồ ta mở cùng lúc 3 vòi vĩnh thì sau .... Tiếng hồ đang đầy nước ? 


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Vòi trước tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi sản phẩm hai có sức chảy bằng 1/3 vòi thiết bị nhất. Vòi máy ba bóc tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ. Ví như 2/5 hồ đã bao gồm nước, bạn ta mở cùng lúc 3 vòi vĩnh thì sau … giờ đồng hồ hồ đã đầy nước? 


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

Bài giải:

Mỗi giờ vòi đầu tiên chảy được: 1 : 2 = một nửa (hồ)

Mỗi tiếng vòi sản phẩm công nghệ hai tan được: 1/3 x 50% = 1/6 (hồ)

Mỗi tiếng vòi thứ bố chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ cả 3 vòi tan được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ có 2/5 nước fan ta vẫn mở tía vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* bí quyết hiểu 2: (Có lẽ bí quyết hiểu này đúng cùng với ý tín đồ ra đề trên Violympic)

Bài 1c: Vòi đầu tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi trang bị hai tất cả sức chảy bằng 1/3 vòi sản phẩm công nghệ nhất Vòi trang bị 3 gỡ hết tất cả hồ đầy nước vào 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã gồm nước, tín đồ ta mở đồng thời 3 vòi (vòi 1 cùng vòi 2 tung vào còn vòi 3 toá nước ra) thì sau mấy tiếng hồ vẫn đầy nước.