Wcf là gì

     

Hôm nay nội dung bài viết sẽ trình làng cho chúng ta 1 thuật ngữ đó là: WCF là gì? reviews cơ bản về kiến trúc của WCF và rất nhiều thành phần cấu thành WCF để lý giải cho vấn đề liên lạc giữa máy tính với laptop và hồ hết khó khăn thử thách trong việc thực thi những vấn đề trên.

Bạn đang xem: Wcf là gì


*

WCF là gì


WCF là gì?

 WCF là công nghệ nền tảng nhằm thống tuyệt nhất nhiều mô hình lập trình tiếp xúc được hỗ trợ trong .NET 2.0 thành một quy mô duy nhất. Trong tháng 11 năm 2005, .NET 2.0 được Microsoft vạc hành trong các số đó có hỗ trợ các hàm API đơn lẻ cho những liên lạc dựa vào SOAP để tối đa hoá sự thao tác giữa các nền tảng áp dụng Web Services, đồng thời.

NET 2.0 còn cung cấp các API để tối ưu câu hỏi liên lạc dựa vào mã nhị phân giữa các ứng dụng chạy trên khối hệ thống Windows gọi là .NET Remoting, các API cho các giao dịch phân tán, với API đến liên lạc dị bộ. WCF thống nhất những API này thành một mô hình duy tuyệt nhất nhằm thỏa mãn nhu cầu mô hình lập trình hướng dịch vụ.

Ba thành phần chủ yếu của một WCF service là:

Service class: có mang các tương tác (sẽ trình bày ở bên dưới).

Hosting environment: WCF service rất có thể được host lên nhiều “môi trường” không giống nhau, bao hàm IIS, Windows service, Self-hosting.

End point: những “cổng” kết nối giữa client với service.

Tại sao sử dụng WCF?


*

Tại sao sử dụng WCF


NET 2.0 hỗ trợ rất nhiều cách thức liên lạc giữa những ứng dụng khác nhau nhằm vào các mục tiêu khác nhau. Các phương pháp liên lạc này khá phức hợp và phải mất nhiều thời gian để làm chủ được công nghệ và tác dụng thu được từ phương thức này ít cần sử dụng được khi thao tác với phương pháp khác. 

Với việc thành lập và hoạt động của WCF, mọi cách thức liên lạc trước kia đều hoàn toàn có thể thực hiện trên WCF. Những Developer chỉ cần làm chủ được công nghệ WCF thì sẽ xây dựng dựng được các ứng dụng một biện pháp nhanh chóng.

WCF là một mô hình lập trình xây đắp các chiến thuật dịch vụ đảm bảo tính ổn định định, bảo mật và thậm chí là bảo vệ giao dịch. Với bí quyết tiếp cận phạt triển hệ thống phân tán thống nhất, 1-1 giản, và thống trị được nó làm đơn giản hoá việc phát triển các áp dụng nối kết và chỉ dẫn cho nhà phát triển những giá trị mà có thể họ chưa nhận biết ngay.

Cho phép các nhà trở nên tân tiến xây dựng những ứng dụng hướng thương mại dịch vụ bằng môi trường lập trình thân thuộc của như VB.NET giỏi C# dựa trên cơ sở .NET Framework 2.0 CLR

Kiến trúc của WCF?


*

Kiến trúc của WCF


Kiến trúc của Windows Communication Foundation (WCF) có những lớp đa phần sau:

Contracts (Hợp đồng/Hiệp định)

Runtime service (Dịch vụ thực thi)

Host và activation (Chứa và kích hoạt)

2.1 Contract 

Contract được xem là một bản “hợp đồng” quy định phương pháp và phương tiện đi lại để hai bên hoàn toàn có thể hợp tác và làm việc với nhau. Vào WCF, các liên hệ được coi như những bạn dạng mô tả nhiệm vụ, kiểu tài liệu của service. Client sẽ có được được các liên hệ sau lúc tham chiếu đến service và trải qua đó nhằm gửi và nhận các thông điệp. Như vậy, service cùng client không thực hiện cùng những kiểu dữ liệu như nhau, nhưng mà chỉ áp dụng chung những contact.

Thông thường có các loại contract sau:

Data contract: tế bào tả các tham số mang lại các bản tin mà một dịch vụ rất có thể tạo ra tốt sử dụng. Những tham số bạn dạng tin được định nghĩa bằng các tài liệu sử dụng ngữ điệu đặc tả XML Schema (XSD), điều này có thể chấp nhận được các khối hệ thống hiểu XML rất có thể xử lý tài liệu dễ dàng. Những dịch vụ lúc liên lạc cùng với nhau rất có thể không cần gật đầu với nhau về các kiểu, tuy vậy cần gật đầu về contract dữ liệu, nghĩa là đồng ý về các tham số và các kiểu trả về.

Message contract: định nghĩa kết cấu của các thông điệp được truyền mua dưới dạng SOAP (Simple Object Access Protocol). Và nó được cho phép điều khiển sâu rộng tới các phần trong bạn dạng tin khi gồm yêu ước sự đúng đắn như vậy.

Server contract: Đặc tả chi tiết các phương thức của dịch vụ, với được bày bán như là 1 giao diện trong những ngôn ngữ thiết kế như Visual Basic tốt Visual C#. 

Policy and binding: Các chính sách và những kết nối (bindings) tế bào tả các điều kiện cần phải có để tiếp xúc với một dịch vụ. Các chính sách sẽ bao gồm cả các yêu mong về bảo mật và những điều kiện khác cần có khi kết nối với một dịch vụ.

2.2 Runtime service (Dịch vụ thực thi):

Runtime service chứa các hành xử sẽ xẩy ra trong quy trình thực hiện của dịch vụ bao hàm có một số cách hành xử sau:

Throttling behavior: Điều khiển luồng nhằm mục tiêu quy định xem có bao nhiêu bản tin được xử lý

Error behavior: Hành vi giải pháp xử lý lỗi nguyên tắc những hành vi khi lỗi xẩy ra trong hệ thống.

Metadata behavior: biện pháp xem làm ráng nào và bao giờ thì những siêu tài liệu được đưa ra phía bên ngoài dịch vụ.

Xem thêm: Có Bầu Ăn Dưa Leo Được Không ? Ăn Dưa Leo Như Thế Nào Mới Tốt?

Instance behavior: Hành xử thực thể điều khoản xem có bao nhiêu thực thể của dịch vụ thương mại đó được chạy.

Transaction behavior: Hành xử giao dịch cho phép việc rollback những giao dịch nếu xảy ra lỗi

Message inspection: Kiểm tra phiên bản tin mang đến cho dịch vụ tài năng kiểm tra vớ cả hay một số phần của phiên bản tin

Dispatch behavior: xác định bản tin được xử lý thế nào khi được xử lý bởi gốc rễ WCF.

Concurrency behavior: Hành xử đồng thời khẳng định xem bài toán xử lý cụ nào với việc đa luồng của mỗi dịch vụ hay từng thực thể của dịch vụ. Hành xử này hỗ trợ cho việc điều khiển và tinh chỉnh số lượng luồng hoàn toàn có thể truy nhập tới một thực thể của dịch vụ.

Parameter filtering: Khi một bản tin được đưa tới một dịch vụ, sẽ xảy ra một số hành động dựa trên văn bản phần nhan đề của phiên bản tin. Phần lọc tham số sẽ tiến hành lọc những đầu đề bạn dạng tin và triển khai các hành động đặt sẵn dựa trên việc lọc đầu đề phiên bản tin.

2.3 Message (Bản tin):

Lớp bản tin là tập hợp những kênh, từng kênh là 1 trong những thành phần xử lý bạn dạng tin theo một phương pháp nào đó. Một tập các kênh thường xuyên được hotline là phòng xếp kênh. Các kênh làm việc trên bản tin và trên đầu đề của bạn dạng tin. Lớp này khác với lớp thực thi thương mại & dịch vụ chủ yếu bởi sự khác nhau trong việc xử lý nội dung phiên bản tin. Bao gồm 2 kênh khác nhau như sau:

Kênh chuyển động (transport channel): phụ trách việc đọc với ghi các bản tin từ mạng (network) hoặc từ một số trong những điểm thanh toán bên ngoài)

Kênh điều khiển (control channel): triển khai xử lý bản tin theo giao thức, thông thường làm việc bằng cách đọc và ghi thêm những đầu đề cho bản tin.

2.4 Host and activation (Chứa và kích hoạt):

Nhìn thông thường một dịch vụ thực tế là một chương trình. Cũng tương tự các chương trình khác, một dịch vụ rất cần phải chạy trong một tệp thực thi. Thương mại dịch vụ này thường được gọi là một kênh dịch vụ tự chứa.

Các dịch vụ thương mại còn hoàn toàn có thể được chứa, hoặc chạy trong một tệp thực hiện được cai quản bởi một agent phía bên ngoài như IIS giỏi Windows Activation Services (WAS). WAS cho phép WCF được kích hoạt một cách tự động khi cung cấp tới một máy vi tính có chạy WAS

Các kĩ năng của WCF:

4.1 Transaction (Giao dịch):

Mỗi một giao dịch là 1 đơn vị của công việc, kết quả của tổng thể là sự việc thất bại hay thành công của một giao dịch. Ví dụ, giả dụ một giao dịch chứa được nhiều công việc, nếu 1 trong các số quá trình thất bại coi như tổng thể giao dịch là thua và nó sẽ thành công nếu vớ cả công việc là thành công. Giao dịch thường bắt gặp trong các thao tác với đại lý dữ liệu.

WCF chất nhận được đưa vào việc xử lý thanh toán như trên với các liên lạc sau đó có thể nhóm các liên lạc cùng nhau thành những giao dịch. Ở mức doanh nghiệp, tính năng này có thể chấp nhận được bạn triển khai các các bước giao dịch qua những nền tảng không giống nhau.

4.2 Host (Chứa):

WCF cho phép các thương mại dịch vụ được cất trong một số lớn các môi trường thiên nhiên khác nhau, như Windows NT Services, Windows Forms, và ứng dụng console, cũng giống như ở trên IIS (Internet Information Server) cùng WAS (Windows Activation Services).

Nếu sử dụng chứa bên trên IIS thì dịch vụ nhận được khôn cùng nhiều ưu điểm có sẵn trên IIS như: điều khiển và tinh chỉnh một cách tự động việc bắt đầu hay ngừng một dịch vụ….

4.3 Bảo mật:

Bảo mật là tính năng luôn luôn phải có trong WCF nói riêng cùng trong liên hệ nói chung. Trong WCF, tất cả mọi thứ từ các bản tin tới các client giỏi server đều nên xác thực, bảo đảm tính toàn vẹn và bảo mật của bạn dạng tin không biến thành lẫn trong quá trình vận chuyển.

Xem thêm: Sườn Xào Chua Ngọt Miền Bắc: Cách Nấu Sườn Xào Chua Ngọt Mien Bac

WCF còn có thể chấp nhận được tích thích hợp ứng dụng của chúng ta với hạ tầng bảo mật sẵn có, bao hàm cả các chuẩn bên ngoài môi ngôi trường Windows bằng phương pháp sử dụng các bản tin SOAP bảo mật.

Công cụ cải tiến và phát triển với WCF:

Để trở nên tân tiến ứng dụng với WCF các bạn cần cài đặt các ứng dụng sau:

.NET Framework 3.5

Microsoft Visual Studio 2008. Hoặc Microsoft Visual Studio Express Editions. 

WCF ban đầu được sử dụng rộng rãi từ năm 2006 cùng đến lúc này WCF có không ít phiên phiên bản được Microsoft đổi mới và tăng cấp có thêm các tính năng hỗ trợ để việc lập trình mô hình WCF dễ dàng và ngặt nghèo hơn.