XÁC ĐỊNH SỐ OXI HÓA TRONG HỢP CHẤT HỮU CƠ

     

#2 các định số oxi hóa của những nguyên tử trong hợp hóa học hữu cơ gồm 2 cách: C1: xác định số oxi hóa chung trung bình của các nguyên tử: ví dụ như : trong hợp hóa học CnH2nO2 thì C tất cả số oxi hóa là : (2n-4)/n C2: xác định số oxi hóa của từng nguyên tử theo nhóm: RC"H=C"H2 ( C" có số oxi hóa -1, C" gồm số õi hóa -2), R-CH2OH (C có số thoái hóa là -1); RCHO ( C bao gồm số lão hóa là +1),RCOOH (C bao gồm số oxi hóa là +3)... Cân đối phản ứng theo sự biến đổi của những nhóm chức chũm thể. tùy theo phản ứng cố kỉnh thể, chúng ta lựa chọn những cách thăng bằng khác nhau. Theo phong cách 2 thường được sử dụng nhiều hơn!

hocmai.hoahoc
Bạn đang xem: Xác định số oxi hóa trong hợp chất hữu cơ


1. Số oxi hóa, sự oxi hóa và sự khử

Trong Hóa hữu cơ, đông đảo phản ứng tất cả sự đổi khác số oxi hóa cũng rất được gọi là phản bội ứng oxi hóa - khử, cách tính số oxi hóa cho từng nguyên tử cũng tuân theo các quy tắc như đối với các hợp hóa học vô cơ. Mặc dù nhiên, bởi tiêu điểm của sự chăm chú tập trung vào phân tử hóa học hữu cơ (chứ không phải đồng đều cho tất cả tác nhân vô cơ) yêu cầu để xác định đâu là sự việc oxi hóa, đâu là sự khử người ta thường chú ý sự chuyển đổi số oxi hóa ở phân tử hợp hóa học hữu cơ trước vàsau phản nghịch ứng.

Bởi bởi vì phản ứng hữu cơ thường có liên quan tới một vài ba nguyên tử C vào phân tử phải để xác định sự oxi hóa và sự khử, bạn ta có tác dụng như sau:

- Tính số lão hóa của tất cả các nguyên tử cacbon bị biến đổi cấu chế tạo ra khi đưa từ chất đầu sang sản phẩm phản ứng.

- mang tổng số oxi hóa của những nguyên tử C đổi khác ở phân tử sản phẩm∑spoxtrừ đi tổng thể oxi hóa của những nguyên tử C thay đổi ở phân tử hóa học đầu∑cđox

Nếu hiệu số∑spox-∑cđox>0 thì ta hotline đó là việc oxi hóa (hợp hóa học hữu cơ)

Nếu hiệu số∑spox-∑cđox

*

*Xem thêm: Feco3 + H2So4 Đặc Nóng ) → Fe2(So4)3 + So2 + Co2 + H2O, Feco3 + H2So4

*

*

Tiếp theo phải cân bằng số nguyên tử K, O, H với chú ý rằng phản bội ứng xảy ra trong hỗn hợp nước, nên chỉ rất có thể dùng H2O để điều chỉnh số nguyên tử O với H cho đạt cân bằng. Khi đó ta chiếm được phương trình sau:
Xem thêm: Một Nguồn Điện Được Mắc Với Một Biến Trở, Một Nguồn Điện Được Mắc Với Một Biển Trở

*

Tiếp theo bắt buộc đưa thêm 2K+ vào mỗi vế và chuyển 7H+ + 8OH- thành 7H2O + OH- rồi giản ước 6H2O ở 2 vế ta nhận được phương trình