Xml Là Gì

     

Trong lập trình áp dụng web, XML được sử dụng nhiều tuyệt nhất là xây dựng những API Service. Những API đang trả kết quả về dạng XML hoặc JSON để các hệ thống khác có thể nói rằng nói chuyện cùng nhau được. Hiện nay tuy JSON được sử dụng thông dụng hơn, nhưng mà XML cũng vẫn đang rất được dùng bởi nhiều khối hệ thống lớn.

Bạn đang xem: Xml là gì

XML là gì?

XML là từ bỏ viết tắt của tự Extensible Markup Language là ngôn ngữ ghi lại mở rộng. XML có tính năng truyền dữ liệu và biểu đạt nhiều loại dữ liệu khác nhau. Tác dụng chính của XML là đơn giản dễ dàng hóa việc chia sẻ dữ liệu giữa những nền tảng cùng các khối hệ thống được kết nối trải qua mạng Internet.

XML dùng làm cấu trúc, lưu trữ và trong trao đổi tài liệu giữa các ứng dụng và lưu trữ dữ liệu. Ví dụ khi ta kiến tạo một ứng dụng bằng Php và một ứng dụng bằng Java thì hai ngôn ngữ này không thể hiểu nhau, vì vậy ta sẽ áp dụng XML để trao đổi dữ liệu. Chính vì vậy, XML có công dụng rất béo trong việc chia sẻ, trao đổi tài liệu giữa các hệ thống.


*
*
*

Chúng ta lấn sân vào giải thích cụ thể cho từng phần:

1. Khai báo XML (XML Declaration)

Tài liệu XML hoàn toàn có thể tùy ý có 1 phần khai báo XML. Nó được viết như sau:

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>Ở đây, version là phiên bản XML và encoding xác định mã hóa ký kết tự được áp dụng trong tài liệu.

2. Các qui tắc cú pháp để khai báo XML

Khai báo XML (XML declaration) là sáng tỏ kiểu chữ với phải bắt đầu với “” ở chỗ này “xml” viết ở dạng chữ thường.Nếu tài liệu chứa khai báo XML, thì nó phải là lệnh đầu tiên của tư liệu XML.Khai báo XML nên là lệnh thứ nhất của tài liệu XML.Một HTTP Protocol rất có thể ghi đè quý giá của encoding mà chúng ta đặt vào khai báo XML.

3. Tags và Elements

Một XML file được cấu thành vày một số phần tử XML (Element), còn được gọi là XML-node hoặc XML-tags. Tên các bộ phận XML được bao trong các dấu như sau:

4. Qui tắc cú pháp (Syntax Rules) cho những thẻ và phần tử

Cú pháp phần tử: Mỗi phần tử XML cần phải bao vào hoặc cùng với phần tử bắt đầu hoặc kết thúc như sau:

....Hoặc đơn giản dễ dàng theo cách:

Lồng các phần tử: Một thành phần XML hoàn toàn có thể chứa nhiều phần tử XML khác như là bé của nó, cơ mà các phần tử con này bắt buộc không đè lên nhau, ví dụ: Một thẻ đóng của một trong những phần tử phải bao gồm cùng tên như thẻ mở liên kết với nó.

Ví dụ sau minh họa các thẻ lồng nhau sai cú pháp:

xml version="1.0"?>bulongvietlong.comVí dụ sau minh họa các thẻ lồng nhau đúng cú pháp:

xml version="1.0"?>bulongvietlong.comPhần tử cội (Root Element): Một tài liệu XML rất có thể chỉ có một trong những phần tử gốc. Lấy ví dụ như sau minh họa một tư liệu XML không nên cú pháp, bởi vì cả hai phần tử x với y mở ra ở cấp tối đa mà không phải là một phần tử gốc.

Xem thêm: Các Loại Xe Điện Cho Học Sinh, Những Mẫu Xe Đạp Điện Giá Rẻ Phù Hợp Cho Học Sinh

......Còn đây là ví dụ về đúng cú pháp:

... ...Phân biệt dạng hình chữ: Tên của các bộ phận XML là khác nhau kiểu chữ. Nghĩa là tên gọi của thẻ mở với thẻ đóng cần cùng kiểu.

Ví dụ,  là không giống với .

5. Thuộc tính (Attributes)

Một thuộc tính xác định ở trong tính cho phần tử, thực hiện một cặp tên/giá trị. Một trong những phần tử XML có thể có một hoặc các thuộc tính. Ví dụ:

href="https://bulongvietlong.com/">bulongvietlong.comỞ đây href là tên gọi thuộc tính cùng https://bulongvietlong.com/ là cực hiếm thuộc tính.

6. Qui tắc cú pháp cho thuộc tính trong XML

Tên ở trong tính vào XML là riêng biệt kiểu chữ (không y hệt như HTML). Tức là, HREF và href là nhị thuộc tính khác nhau trong XML.Cùng một thuộc tính không thể có hai giá trị trong một cú pháp. Lấy một ví dụ sau là không đúng cú pháp chính vì thuộc tính b được xác minh hai lần:

b="x" c="y" b="z">....Tên trực thuộc tính được định nghĩa không có sự trích dẫn, trong khi giá trị ở trong tính phải luôn luôn luôn trong số dấu trích dẫn. Lấy một ví dụ sau là không đúng cú pháp: b=x>....Trong ví dụ như này, quý giá thuộc tính ko được định nghĩa trong những dấu trích dẫn.

7. Tham chiếu trong XML

Tham chiếu (References) thường có thể chấp nhận được bạn thêm hoặc bao phần text hoặc phần đánh dấu bổ sung cập nhật trong một tư liệu XML. Những tham chiếu luôn luôn ban đầu với biểu tượng “&” , đây là ký tự nói riêng và hoàn thành với ký tự “;”. XML bao gồm hai hình dáng tham chiếu:

Tham chiếu thực thể (Entity Reference): Một tham chiếu thực thể đựng một tên thân dấu tách mở và dấu tách bóc đóng. Ví dụ: & có amp là tên. Tên tham chiếu cho tới một chuỗi văn bạn dạng hoặc đánh dấu đã được quan niệm trước.

Xem thêm: Thời Hạn Của Hộ Chiếu Phổ Thông Có Thời Hạn Bao Lâu ? Sửa Đổi Một Số Quy Định Về Hộ Chiếu

Tham chiếu ký tự (Character Reference): Chứa các tham chiếu, ví dụ A, đựng một vết băm (#) được theo sau do một số. Số này luôn luôn luôn tham chiếu cho tới mã hóa Unicode của ký kết tự. Trong lấy một ví dụ này, 65 tham chiếu tới chữ cái “A”.

8. Text trong XML

Tên của bộ phận XML cùng thuộc tính XML là rõ ràng kiểu chữ, nghĩa là tên của phần tử mở và bộ phận đóng cần ở được viết cùng kiểu.Để tránh những vấn đề về mã hóa cam kết tự, toàn bộ XML file yêu cầu được lưu giữ ở dạng Unicode UTF-8 hoặc UTF-16.Các ký kết tự whitespace như khoảng tầm trắng, tab cùng ngắt mẫu giữa các thành phần XML với giữa các thuộc tính XML sẽ bị bỏ qua.Một số cam kết tự được nói riêng trong cú pháp XML. Vày thế, chúng thiết yếu được áp dụng một bí quyết trực tiếp. Để áp dụng chúng, một vài thực thể sửa chữa được sử dụng, các thực thể này được liệt kê trong bảng dưới:Ký tự không được phép sử dụngThực thể cầm thếMiêu tả
>Lớn hơn
&&
'Dấu nháy đơn
"Trích dẫn kép