ZN + HNO3 → ZN(NO3)2 + N2O + N2 + H2O

     

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + N2 + H2O là bội nghịch ứng oxi hóa khử. Bài viết này cung ứng đầy đủ tin tức về phương trình hóa học đã được cân bằng, điều kiện những chất gia nhập phản ứng, hiện tượng (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:


2. Cân đối phản ứng lão hóa khử Zn + HNO3→ Zn(NO3)2+ N2O + N2+ H2O (biết tỉ lệ mol của N2O : N2= 2 : 3)

Vì tỉ trọng mol của N2O : N2là 2 : 3

=> đặt 2 trước N2O với đặt 3 trước N2sau đó tính tổng eletron thừa nhận = 10.5 - 2.2.1 - 0 = 46

Chọn hệ số thế nào cho tổng electron mang lại = tổng electron thừa nhận => nhân 23 ở quy trình cho eletron và nhân 1 ở quá trình nhận eletron

23Zn + 56HNO3→ 23Zn(NO3)2+ 2N2O + 3N2+ 28H2O

3. Điều khiếu nại phản ứng Zn chức năng HNO3

Nhiệt độ thường

4. Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1.

Bạn đang xem: Zn + hno3 → zn(no3)2 + n2o + n2 + h2o

Cho 7,2 gam Mg công dụng hết với hỗn hợp HNO3(dư), xuất hiện 4,48 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Khí X là

A. N2O.

B. NO2.

C. N2.

D. NO.

Xem thêm: Just A Moment - Chiến Sĩ Cộng Hòa

Lời giải:


Đáp án: D

Câu 2.Dung dịch Amoniac rất có thể hòa chảy được Zn(OH)2là do:

A. Zn(OH)2là hidroxit lưỡng tính

B. Zn(OH)2là một bazơ không nhiều tan

C. Zn(OH)2có kỹ năng tạo thành phức chất tan

D. Amoniac là một trong hợp chất gồm cực và là một bazơ yếu.

Lời giải:


Đáp án: C

Câu 3.Hợp chất nào dưới đây của nitơ ko được tạo nên khi mang đến HNO3tác dụng với kim loại?

A. N2O

B. NH4NO3

C. NO2

D. N2O5

Lời giải:


Đáp án: D

Câu 4.

Xem thêm: Hãy Cho Biết Bài Thơ Thân Em Vừa Trắng Lại Vừa Tròn, Bánh Trôi Nước

Cho làm phản ứng aFe + bHNO3→ cFe(NO3)3+ dNO + eH2O. Các hệ số a,b,c,d,e là đều số nguyên đơn giản dễ dàng nhất. Tổng hệ số cân bằng tối giản trong phản bội ứng bên trên là

A. 8

B. 9

C. 7

D. 6

Lời giải:


Đáp án: B

Phương trình hóa học

Fe + 4HNO3→ Fe(NO3)3+ NO↑ + 2H2O

Tổng hệ số cân đối trong bội phản ứng = a + b + c + d + e = 1 + 4 + 1 + 1 + 2


Câu 5.Cho bột fe vào dung dịch tệ bạc natratdư, sau khi dứt thí nghiệm thu được dung dịch X gồm:

A. Fe(NO3)2, H2O

B. Fe(NO3)2, AgNO3

C. Fe(NO3)2, AgNO3

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3

Lời giải:


Đáp án: B

Zn + HCl → ZnCl2 + H2

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Zn + NaOH + H2O → Na2 + H2

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

ZnO + NaOH → Na2ZnO2 + H2O


Tham khảo các loạt bài xích Hóa học tập 12 khác:


Bài viết cùng lớp bắt đầu nhất

1 293 lượt coi
mua về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

reviews
link
chế độ
liên kết
nội dung bài viết mới duy nhất
tuyển chọn sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
thắc mắc mới tốt nhất
Thi test THPT giang sơn
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1